Servicelöfte

Kävlinge ska vara en kommun där besökare och invånare trivs och känner sig välkomna. Det betyder att kontakten med kommunen ska vara enkel, snabb och kännetecknas av öppenhet, engagemang och professionalitet.

Leende kundtjänstmedarbetare med headset ståendes vid sitt skrivbord.

Oavsett vem du söker kontakt med eller vilken av kommunens tjänster du använder dig av ska du uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötande.

Vårt löfte till dig

  • Vi utgår från ditt önskemål, din situation och det behov av information, hjälp eller stöd som du har.
  • Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.
  • Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar.
  • Du får svar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.
  • Du får svar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.
  • Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.
  • Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt.
  • Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift.

Tala om vad du tycker!

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar vill vi gärna att du talar om det för oss. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Använd Åsikt Kävlinge eller ring Kontakt Kävlinge, tel 046-73 90 00. Vi kommer att undersöka vad som inträffat och återkommer till dig. Om du vill ha ett svar behöver du lämna namn, adress, e-post eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

Uppföljning av servicelöftet

Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad du som kund och invånare kan förvänta dig av oss.

Kävlinge kommun följer årligen upp servicelöftet för att vi ständigt ska förbättra tillgängligheten och bemötandet i vår verksamhet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?