Möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden, arbetsliv- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och valnämnden är öppna för allmänheten. Välkomna att titta förbi!

Läsplatta på träskrivbord med öppen Kävlinge kommun-PowerPointpresentation synlig.

Möteskallelser, handlingar och protokoll från och med januari 2021 finns tillgängliga längre ner på sidan.

Sammanträdesdagar 2022

Var god notera att det är sommaruppehåll under juli månad.

Januari till och med juni månad

Januari - mars


Januari

Februari

Mars

Kommunfullmäktige


7

7

Kommunstyrelsen

19

16

23

KS planutskott

12

2

7

Bygg- och miljönämnden

26


8

Arbetsliv- och fritidsnämnden


3

10

Utbildningsnämnden


2

9

Omsorgsnämnden


1

15

Valnämnd


17


Revisionen

17

21

7, 14

KKB/KKL3

Samarbetsnämnd IT Samarbetsnämnd Geoinfo

Samarbetsnämnd Löneservice


17

17


17


April - juni


April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

4


13

Kommunstyrelsen

27

18

15

KS planutskott

4, 26

-

10

Bygg- och miljönämnden

26

31


Arbetsliv- och fritidsnämnden

27


1

Utbildningsnämnden

20


8

Omsorgsnämnden

26


7

Valnämnd

7


2

Revisionen

11

9

7

KKB/KKL

5

5


Samarbetsnämnd IT

Samarbetsnämnd Geoinfo
Samarbetsnämnd Löneservice
25

25

18


Augusti till och med december

Augusti till december


Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


19

17

14

5

Kommunstyrelsen

31

28

26

16

14

KS planutskott

29

13, 29

24

21

12

Bygg- och miljönämnden

30 (NY)


25


6

Arbetsliv- och fritidsnämnden

25

22

20

15

13

Utbildnings-nämnden

24


19


7

Omsorgsnämnden

30


17


8

Valnämnd13Revisionen

22, 29

12

10

7

5

KKB/KKL


8

27


15

Samarbetsnämnd IT

Samarbetsnämnd Geoinfo

Samarbetsnämnd Löneservice12

23


23
Handlingar och protokoll

Klicka på respektive mapp för att nå dokument och handlingar för respektive nämnd. Ärenden som omfattas av sekretess publiceras inte.

Aktuella anslag, bevis och kungörelser hittar du på Kävlinge kommuns digitala anslagstavla.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?