Möten, handlingar och protokoll

Möteskallelser, handlingar och protokoll från och med januari 2021 finns tillgängliga nedan.

Läsplatta på träskrivbord med öppen Kävlinge kommun-PowerPointpresentation synlig.

Sammanträdesdagar 2022

Var god notera att det är sommaruppehåll under juli månad.

Januari till och med juni månad

Januari - mars


Januari

Februari

Mars

Kommunfullmäktige


7

7

Kommunstyrelsen

19

16

23

KS planutskott

12

2

7

Bygg- och miljönämnden

26


8

Arbetsliv- och fritidsnämnden


3

10

Utbildningsnämnden


2

9

Omsorgsnämnden


1

15

Revisionen

17

21

7, 14

KKB/KKL3

Samarbetsnämnd IT Samarbetsnämnd Geoinfo

Samarbetsnämnd Löneservice


17

17

 

17


April - juni


April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

4


13

Kommunstyrelsen

27

18

15

KS planutskott

4

2

10

Bygg- och miljönämnden

26

31


Arbetsliv- och fritidsnämnden

27


1

Utbildningsnämnden

20


8

Omsorgsnämnden

26


7

Revisionen

11

9

7

KKB/KKL

5

5


Samarbetsnämnd IT

Samarbetsnämnd Geoinfo
Samarbetsnämnd Löneservice

 

27

27


 

18


Augusti till och med december

Augusti till december


Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


19

17

14

5

Kommunstyrelsen

31

28

26

16

14

KS planutskott

29


3, 24

21

12

Bygg- och miljönämnden

23

20

25


6

Arbetsliv- och fritidsnämnden

25

22

20

15

13

Utbildnings-nämnden

24

14

19


7

Omsorgsnämnden

30

20

18


8

Revisionen

22, 29

12

10

7

5

KKB/KKL


8

27


15

Samarbetsnämnd IT

Samarbetsnämnd Geoinfo

Samarbetsnämnd Löneservice
 

 

 

12

23

 

23

 

 


Handlingar och protokoll

Klicka på respektive mapp för att nå dokument och handlingar för respektive nämnd.

Aktuella anslag, bevis och kungörelser hittar du på Kävlinge kommuns digitala anslagstavla.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?