Fler sätt att påverka

Det finns många sätt på vilket du kan påverka eller bidra till den demokratiska processen. Att lämna synpunkt eller e-förslag är ett sätt. På denna sida listar vi ytterligare några exempel på hur du kan göra skillnad för Kävlinge kommun.

Besök kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du som kommuninvånare är välkommen att följa diskussionerna som åhörare. Fullmäktige har normalt cirka tio sammanträden om året.

Kommunfullmäktigemöten 2021

  • 8 februari
  • 22 mars
  • 10 maj
  • 7 juni
  • 13 september
  • 18 oktober
  • 8 november
  • 6 december

Fler sammanträdesdagar 2021 för olika nämnder hittar du här >

Delta i en anordnad Medborgardialog

Kävlinge kommun arbetar med medborgardialoger - en möjlighet till att träffas och samtala kring aktuella frågor med berörda tjänstepersoner.

Är du intresserad av att veta mer om det arbetet eller av att delta i en kommande dialog är du välkommen att höra av dig till kommunens kundtjänst på 046-73 90 00.

Tidigare och kommande Medborgardialoger >

Läs aktuella handlingar och protokoll

Är du intresserad av att få information om vad som behandlas i kommunen kan du läsa handlingar, protokoll och kallelser från de olika nämnderna.

Rösta i de allmänna valen

I Sverige är det kommunalval vart fjärde år. Då väljer kommuninvånarna vilka politiker som ska representera dem i kommunfullmäktige.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delta i SCB:s medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år alla Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Varje gång får 1200 kommuninvånare en enkät med cirka 100 frågor att besvara.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?