Nationella minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige sedan tjugo år tillbaka och innebär stärkt skydd för vissa språk. På denna sida kan du läsa mer om vilka rättigheter du har som invånare i Kävlinge kommun om du talar ett nationellt minoritetsspråk eller svenskt teckenspråk.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?