Lämna en synpunkt

Här kan du lämna förslag på förbättringar, synpunkter, beröm eller kritik på kommunens verksamhetsområde och/eller tjänster.

Ibland finns svaret nära till hands

Inte sällan så har vi haft möjligheten att redan svara på en snarlikt synpunkt eller bemött funderingen i vår Frågor och svar-sektion. Du kan också använda Sök-funktionen på webbplatsen för att hitta information.

Ta gärna en titt på nedanstående sidor:

Svaret kan med andra hand finnas närmre till hands än du tror!

Inkomna åsikter

Vi tror på transparens. Därför publiceras inkomna synpunkter med handläggarens svar när ärendet avslutas. Personuppgifter avidentifieras. Namngivna tjänstemän kommer att ersättas med titel.

Gå till inkomna synpunkter med svaröppnas i nytt fönster

Välkommen att lämna en synpunkt

Din synpunkt besvaras av berörd tjänsteperson. Har du uppgett en e-postadress återkommer vi med en bekräftelse inom två arbetsdagar tillsammans med information om vem som handlägger ditt ärende samt kontaktuppgifter. Din handläggare kontaktar dig inom 14 dagar med information om ditt ärende.

Publicering av synpunkter

  • Överklaganden av kommunala- och myndighetsbeslut publiceras inte.
  • Synpunkter kring enskilda fakturor publiceras inte. Kontakta istället den kontaktperson som finns angiven på fakturan.
  • Synpunkter som strider mot gällande lagstiftning eller är skrivna så att vi inte förstår vad du menar kommer inte publiceras.
  • Synpunkter får lämnas anonymt, men publiceras med svar på webbplatsen enbart om synpunkten bedöms vara av allmänintresse eller ge underlag till förbättringar.
  • Synpunkter som innehåller kränkande personuppgifter, förolämpningar, förtal eller personangrepp publiceras inte. Finns det en sakfråga i synpunkten besvaras frågan till synpunktslämnaren (om detta är angett) med information om att synpunkten inte kommer publiceras på grund av innehållet.
  • Synpunkter där tjänstemän namnges kommer att justeras så att funktion eller titel istället används vid publiceringen på webbplatsen.
  • Synpunkter till det kommunala bolaget KKB Fastigheter AB lämnas direkt till KKBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .
  • Synpunkter gällande avfallshantering lämnas direkt till Sysavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering av inkomna synpunkter

Alla synpunkter registreras i en databas, även personuppgifter. Det innebär att inlämnade uppgifter blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?