Självservice och e-tjänster

Genom Kävlinge kommuns självservice och e-tjänster kan du sköta dina ärenden då det passar dig bäst, var du än befinner dig.

Vanliga frågor och svar, FAQ

Kontakt Kävlinge hjälper hundratals kommuninvånare dagligen i ett flertal olika frågor som kommer in via chatt, telefon, mejl och så vidare. De mest förekommande frågorna och svaren på aktuella ämnen, hittar du på denna sida!

Var i kommunen finns skyddsrum?

Du finner närmsta skyddsrum i MSB:s skyddsrumskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du även läsa mer om krisberedskap.

Vad händer med färdtjänsten den 1 april?

Den 1 april 2022 lämnar Kävlinge kommun över uppdraget om färdtjänst till Skånetrafiken.

Har du ett giltigt färdtjänstbeslut behåller du detta så länge nuvarande beslut är giltigt. När nuvarande beslut löper ut, ansöker du om nytt via Skånetrafiken.

Du bokar din färdtjänstresa via Serviceresors app eller webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och det går även bra att boka via mejl bokningserviceresor@skanetrafiken.se eller telefonnummer 0771-77 44 11. Med Skånetrafiken kan du från den 1 april åka färdtjänst inom hela Skåne, jämfört med 50 km från hemadressen som tidigare.

Du som har ett giltigt färdtjänstbeslut idag har fått ett informationsbrev hemskickat till dig. Det går även bra att läsa och lyssna på informationsbrevet i sin helhet på vår webbplats.

Skolskjuts till läsåret 2022/2023

Ansökan om skolskjuts inför läsår 2022/2023 är öppen mellan den 1 april och den 15 maj 2022. Du ansöker via e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag går på gymnasiet och har tappat mitt resekort

Om du har tappat bort ditt resekort eller om det gått i sönder är du välkommen till oss i receptionen på Kommunhuset för att köpa ett nytt kort. Det nya kortet kostar 30 kr och du kan betala med Swish eller kort, det nya resekortet får du direkt i handen. Öppettiderna i kommunhusets receptionen är:

Måndag: 8-16.30

Tisdag: 8-17

Onsdag: 8-16.30

Torsdag: 8-16.30

Fredag: 8-15

Varför tar min bygglovsansökan sådan tid?

Sedan mars 2020 har människor spenderat allt mer tid i hemmet och det har inneburit rekordmånga bygglovsansökningar. Dessutom har personalomsättningen på kommunens bygglovsavdelning varit högre än vanligt.

Vi är medvetna om lagkravet på 10 veckors handläggning, men kan i dagsläget inte möta det.

Extra många ärenden inkommer under våren och sommaren. Det är därför extra viktigt att du:
1) Säkerställer en korrekt och komplett ansökan
2) Är ute i mycket god tid innan, gärna 6 månader innan byggstart.

Säkerställ att din ansökan är korrekt >öppnas i nytt fönster

Observera att din ansökan inte handläggs förrän den är komplett. Det kan ta tid för dig att få informationen om att du behöver komplettera.

Hur beräknar ni min VA-avgift?

Vem bestämmer taxan?

Det är Sydvatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är Kävlinge kommuns dricksvattenleverantör. Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är icke vinstdrivande. Den taxa som kommunen fakturerar kommuninvånarna, är samma som det pris kommunen i sin tur betalar Sydvatten AB. Det innebär att prisjusteringar och taxor följer varandra.

Förklaringar till begrepp på fakturan

Siffrorna i parantes avser specifika fält i exempelfakturan nedan.

Uppskattad förbrukning (1)
Fakturan baseras på de uppgifter som du skickar in till Kävlinge kommun då du läser av din vattenmätare. Detta sker cirka en gång om året. Det är din egen data och historik som ligger som grund för den uppskattade förbrukningen.

Fast avgift (2)
Fast avgift betalas av alla kunder. En fast avgift per vattenmätarplats.

Bostadsenhetsavgift (3)
Betalas av alla kunder. Beroende på din bostadsform beräknas denna olika.

 • Villor/eget småhus: en avgift
 • Flerbostadshus/lägenhet: avgift beräknad på antal lägenheter i huset.
Exempel på hur en faktura från kommunen avseende vattenförbrukning kan se ut.

Övriga begrepp som vara aktuella på fakturan

Områden utan kommunal dagvattenhantering saknar dessa poster i sin faktura.

Avgift dagvatten gata
Dagvatten gata betalas av alla abonnenter med kommunal dagvattenhantering i anslutning till vägområden.

Avgift dagvatten fastighet
Dagvatten fastighet betalas av abonnenter vars dag- och dräneringsvatten från fastigheten avleds till kommunala dagvattensystem.

 • Villor och flerbostadshus med maximalt två bostadsenheter betalar en fast avgift.
 • Övriga betalar för varje kvadratmeter fastighetsyta.

Hur beräknas min barnomsorgsavgift för förskolan?

Din barnomsorgsavgift grundar sig på:

 • Hushållets sammanlagda inkomst innan skatt
 • Antal barn i förskolan eller fritidshem/fritidsklubb
 • Barnets/barnens ålder
 • Maxtaxan (ett övre tak för kostnaden)
 • Om barnet går termin (inte på loven) eller helår

Observera att i exemplen nedan är alltid det yngsta barnen "barn 1".

Avgifter för förskola (1-3 år)

 • barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 510 kr per månad
 • barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 1 007 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

______________________________________________________________

Allmän förskola, 15 timmar avgiftsfritt i veckan (3-5 år)

Avgifter för föräldrar med barn i allmän förskola samt för barn med omsorgsbehov utöver de avgiftsfria 15 timmar/vecka

 • barn 1: 2,25 % av inkomsten dock högst 1133 kr
 • barn 2: 1,50 % av inkomsten dock högst 755 kr
 • barn 3: 0,75 % av inkomsten dock högst 377 kr
 • barn 4: ingen avgift

_________________________________________________________________

Avgifter för fritidshem

 • barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1 007 kr per månad
 • barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

Beräkningsexempel barnomsorgsavgift

Exempel 1
Janus har två barn i förskolan. En 1,5-åring och en fyraåring. Janus och hans partners sammanlagda månadsinkomst är 55 000 kronor.

Janus ska betala 1510 för 1,5-åringen och 755 kronor för fyraåringen (då det inte infaller något lov enligt skolan läsårstider för då reduceras summan)

Totalt: 2265 kronor

Exempel 2
Angelica är mammaledig och har en 3-åring i förskolan. Hennes totala inkomst innan skatt är 23 700 kronor.

Angelica ska inte betala något, men barnet erbjuds endast 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan på förskolan som del i allmän förskola.

Totalt: 0 kronor

Exempel 3
Mahmoud är pappaledig och har en 2-åring i förskolan. Han och hans frus totala inkomst innan skatt är 49 750 kronor.

Mahmoud ska betala 1493 kronor för sin 2-åring, men eftersom han är hemma heltid med det yngre syskonet får 2-åringen endast vara på förskolan 3 timmar om dagen eller 15 timmar i veckan.

Totalt: 1493 kronor.

Exempel 4
Kim har tre barn: en 13-åring, en 10-åring på fritidsklubb och en 4-åring i förskolan. Hushållets totala inkomst innan skatt är 73 000 kronor per månad.

Kim betalar inget för 13-åringen då fritidsklubb endast erbjuds barn upp till 12 år, 503 kronor för 10-åringen på fritidsklubb och 1133 för 4-åringen i förskola.

Totalt: 1636 kronor.

Kan man få uppdateringar och information direkt till sin e-post och sms?

Ja, det kan du. Du kan välja att följa en eller flera av följande kategorier av direktuppdateringar.

Pressmeddelanden och större nyhetsuppdateringar
Följ Kävlinge kommun på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMS vid kris, större händelser eller VA-utskick
Anmäl intresse för att få SMS

Service- och driftmeddelanden
Kryssa i det som du vill följa och ange den e-postadress som ska få informationen skickad till sig i händelse av uppdateringar.

Hantera prenumerationer

Anslag/kungörelser från digitala anslagstavlan

Hantera prenumerationer

Kategorispecifika nyhetsuppdateringar

Observera att detta inte är samma som den pressinformation eller nyheter som publiceras via Mynewsdesk utan rör mer verksamhetsspecifika nyheter och information.

Hantera prenumerationer

Hur hög får min häck vara?

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Har du tomt ut mot gata?

Då ska du tänka på att dina träd och buskar som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ger tillräcklig höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana minst 2,5 meter
 • över cykelväg minst 3,2 meter
 • över körbana minst 4,6 meter

Har du en hörntomt?

Om din tomt ligger intill en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel mätt från gångbanekanten, som sträcker sig 10 m åt vardera håll.

Dina växter får heller inte sticka ut från fastighetsgränsen då de kan utgöra en fara eller ett hinder.

Har du utfart mot gata?

Olika sikttrianglar finns beroende på var du kommer ifrån: Vid din utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel mätt från gångbanekanten, som sträcker sig 2,5 m åt vardera håll.

När du lämnar gång och cykelbanan ska det vara fri sikt i en triangel på 5 m ut mot gatan och 10 m längs med gatan.

Mer information samt råd för dig som ska plantera träd, häckar och buskage ut mot gata finns på sidan För dig som bor här.

Tillsammans kan vi hjälpa till att skapa en trygg och säker närmiljö!

Varför klipper ni inte gräset hela vägen in till tomtgränsen?

För att inte riskera att förstöra tomtägarens staket eller växtlighet i anslutning till tomtgränsen lämnar våra entreprenörer gräs och annan växtlighet ungefär 50 cm från tomtgränsen när de är ute och klipper.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?