Självservice och e-tjänster

Genom Kävlinge kommuns självservice och e-tjänster kan du sköta dina ärenden då det passar dig bäst, var du än befinner dig.

Vanliga frågor och svar, FAQ

Kontakt Kävlinge hjälper hundratals kommuninvånare dagligen i ett flertal olika frågor som kommer in via chatt, telefon, mejl och så vidare. De mest förekommande frågorna och svaren på aktuella ämnen, hittar du på denna sida!

Varför tar min bygglovsansökan sådan tid?

Sedan mars 2020 har människor spenderat allt mer tid i hemmet och det har inneburit rekordmånga bygglovsansökningar. Dessutom har personalomsättningen på kommunens bygglovsavdelning varit högre än vanligt.

Vi är medvetna om lagkravet på 10 veckors handläggning, men kan i dagsläget inte möta det.

Extra många ärenden inkommer under våren och sommaren. Det är därför extra viktigt att du:
1) Säkerställer en korrekt och komplett ansökan
2) Är ute i mycket god tid innan, gärna 6 månader innan byggstart.

Säkerställ att din ansökan är korrekt >öppnas i nytt fönster

Observera att din ansökan inte handläggs förrän den är komplett. Det kan ta tid för dig att få informationen om att du behöver komplettera.


Vaccination i Kävlinge kommun

Äldre på särskilt boende eller med hemsjukvård/hemtjänst

Om du bor på särskilt boende, äldreboende, ska du redan ha erbjudits vaccin och vaccinerats. Det gäller även omsorgstagare i eget boende samt de som delar bostad med någon med hemsjukvård/hemtjänst med omfattande omsorgsbehov.

Även personal vid äldreboenden och hemsjukvård/hemtjänst med personnära kontakter har erbjudits vaccin och vaccinerats.

Övriga äldre än 65 år ska invänta brev från Region Skåne

För de äldre än 65 år som inte bor på äldreboende eller har hemsjukvård/hemtjänst kommer Region Skåne att kontakta med ett brev då det är aktuellt att boka tid på vårdcentral för vaccination. Invänta informationen från Region Skåne, med andra ord.

Hur ser prioriteringen och tidslinjen ut för vaccination?

Kävlinge kommun vaccinerar inte och samordnar inte heller. Vaccinationen styrs helt och hållet av tillgången på vaccin och Region Skåne, som i sin tur följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller tidsplan och prioriteringsgrupper. Fas 1, som påbörjades i slutet av december 2020, är snart klar och då blir det aktuellt med vaccination för de i fas 2.

Fas 1
De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

 • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens och Region Skånes webbplatser, inklusive rekommendationer kring prioriteringsordning för vaccination.

Lägesbild covid-19 och vaccination i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hur beräknad ni min VA-avgift?

Vem bestämmer taxan?

Det är Sydvatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är Kävlinge kommuns dricksvattenleverantör. Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är icke vinstdrivande. Den taxa som kommunen fakturerar kommuninvånarna, är samma som det pris kommunen i sin tur betalar Sydvatten AB. Det innebär att prisjusteringar och taxor följer varandra.

Förklaringar till begrepp på fakturan

Siffrorna i parantes avser specifika fält i exempelfakturan nedan.

Uppskattad förbrukning (1)
Fakturan baseras på de uppgifter som du skickar in till Kävlinge kommun då du läser av din vattenmätare. Detta sker cirka en gång om året. Det är din egen data och historik som ligger som grund för den uppskattade förbrukningen.

Fast avgift (2)
Fast avgift betalas av alla kunder. En fast avgift per vattenmätarplats.

Bostadsenhetsavgift (3)
Betalas av alla kunder. Beroende på din bostadsform beräknas denna olika.

 • Villor/eget småhus: en avgift
 • Flerbostadshus/lägenhet: avgift beräknad på antal lägenheter i huset.
Exempel på hur en faktura från kommunen avseende vattenförbrukning kan se ut.

Övriga begrepp som vara aktuella på fakturan

Områden utan kommunal dagvattenhantering saknar dessa poster i sin faktura.

Avgift dagvatten gata
Dagvatten gata betalas av alla abonnenter med kommunal dagvattenhantering i anslutning till vägområden.

Avgift dagvatten fastighet
Dagvatten fastighet betalas av abonnenter vars dag- och dräneringsvatten från fastigheten avleds till kommunala dagvattensystem.

 • Villor och flerbostadshus med maximalt två bostadsenheter betalar en fast avgift.
 • Övriga betalar för varje kvadratmeter fastighetsyta.

 

 

Hur beräknas min barnomsorgsavgift för förskolan?

Din barnomsorgsavgift grundar sig på:

 • Hushållets sammanlagda inkomst innan skatt
 • Antal barn i förskolan eller fritidshem/fritidsklubb
 • Barnets/barnens ålder
 • Maxtaxan (ett övre tak för kostnaden)
 • Om barnet går termin (inte på loven) eller helår

Observera att i exemplen nedan är alltid det yngsta barnen "barn 1".

Avgifter för förskola (1-3 år)

 • barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 510 kr per månad
 • barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 1 007 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

______________________________________________________________

Allmän förskola, 15 timmar avgiftsfritt i veckan (3-5 år)

Avgifter för föräldrar med barn i allmän förskola samt för barn med omsorgsbehov utöver de avgiftsfria 15 timmar/vecka

 • barn 1: 2,25 % av inkomsten dock högst 1133 kr
 • barn 2: 1,50 % av inkomsten dock högst 755 kr
 • barn 3: 0,75 % av inkomsten dock högst 377 kr
 • barn 4: ingen avgift

_________________________________________________________________

Avgifter för fritidshem

 • barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1 007 kr per månad
 • barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

Beräkningsexempel barnomsorgsavgift

Exempel 1
Janus har två barn i förskolan. En 1,5-åring och en fyraåring. Janus och hans partners sammanlagda månadsinkomst är 55 000 kronor.

Janus ska betala 1510 för 1,5-åringen och 755 kronor för fyraåringen (då det inte infaller något lov enligt skolan läsårstider för då reduceras summan)

Totalt: 2265 kronor

Exempel 2
Angelica är mammaledig och har en 3-åring i förskolan. Hennes totala inkomst innan skatt är 23 700 kronor.

Angelica ska inte betala något, men barnet erbjuds endast 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan på förskolan som del i allmän förskola.

Totalt: 0 kronor

Exempel 3
Mahmoud är pappaledig och har en 2-åring i förskolan. Han och hans frus totala inkomst innan skatt är 49 750 kronor.

Mahmoud ska betala 1493 kronor för sin 2-åring, men eftersom han är hemma heltid med det yngre syskonet får 2-åringen endast vara på förskolan 3 timmar om dagen eller 15 timmar i veckan.

Totalt: 1493 kronor.

Exempel 4
Kim har tre barn: en 13-åring, en 10-åring på fritidsklubb och en 4-åring i förskolan. Hushållets totala inkomst innan skatt är 73 000 kronor per månad.

Kim betalar inget för 13-åringen då fritidsklubb endast erbjuds barn upp till 12 år, 503 kronor för 10-åringen på fritidsklubb och 1133 för 4-åringen i förskola.

Totalt: 1636 kronor.

Kan man få uppdateringar och information direkt till sin e-post?

Ja, det kan du. Du kan välja att följa en eller flera av följande kategorier av direktuppdateringar.

Pressmeddelanden och större nyhetsuppdateringar
Följ Kävlinge kommun på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMS vid kris eller större händelser
Anmäl intresse för att få SMS

Service- och driftmeddelanden
Kryssa i det som du vill följa och ange den e-postadress som ska få informationen skickad till sig i händelse av uppdateringar.

Hantera prenumerationer

Anslag/kungörelser från digitala anslagstavlan

Hantera prenumerationer

Kategorispecifika nyhetsuppdateringar

Observera att detta inte är samma som den pressinformation eller nyheter som publiceras via Mynewsdesk utan rör mer verksamhetsspecifika nyheter och information.

Hantera prenumerationer
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?