Trygghetsvandringar i kommunen

Markera i kartan, skriv en kommentar och skicka in – svårare än så är det inte att gå på digital trygghetsvandring. Under hela december 2022 har du möjlighet att markera platser du upplevt som otrygga.

Gäller ditt ärende en felanmälan som behöver åtgärdas snabbt ska det skickas in som felanmälan.

Så arbetar Kävlinge kommun med trygghetsvandringar

Kävlinge kommun har ambition om att tillsammans med samverkansparter genomföra både digitala och fysiska trygghetsvandringar för att få underlag till det kontinuerliga trygghetsskapande arbetet.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Digital trygghetsvandring innebär att besökare och invånare i alla åldrar via en digital karta och kort formulär anger de platser som upplevs otrygga på grund av exempelvis osäkra trafiksituationer, dålig belysning, skadegörelse eller nedskräpning.

Läs mer om arbetet med digital trygghetsvandring 2021.

Faktaruta

Kävlinge kommun samverkar bland annat med Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan och primärvården i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vår gemensamma vision är att alla som bor och vistas i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö. Läs mer om hur kommunen arbetar med dessa frågor på sidan Säkerhet, trygghet och beredskap.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?