Kontakta Hälsofrämjande enheten

Här hittar du kontaktuppgifter till hälsofrämjande enheten.

Inloggningssida med BankID för volontärportalen

Vi lanserar vår nya e-tjänst Volontärportalen den 20 januari.

Vilka är Hälsofrämjande enheten?

Hälsofrämjande enheten arbetar med att främja och bevara hälsan för äldre vuxna och anhöriga. Ambitionen är att stärka invånarnas resurser för hälsa.

Folkhälsoarbetet bygger på Kävlinge kommuns mål, Folkhälsopolitiska målen och FN:s agenda 2030.

Enhetschef
Ebba Lindström
ebba.lindstrom@kavlinge.se
046-280 41 27

Hälsopedagog
Therese Elm
therese.elm@kavlinge.se
046-280 42 22

Hälsopedagog
Simon Welander
simon.welander@kavlinge.se
046-280 41 08

Hälsoutvecklare
Mikael Derakhti
mikael.derakhti@kavlinge.se
046-280 40 89

Anhörigstöd/Silviasyster
Rossy Andersen
rossy.andersen@kavlinge.se
046-73 98 85

Anhörigstöd/Silviasyster
Christina Tobiaeson Ek
christina.ek@kavlinge.se
046-280 40 07

Fixartjänst
046-73 90 00

Prenumeration
Prenumeration


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?