Ny i Sverige, invandring

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Detta sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

I Kävlinge kommun kan nyanlända kommuninvånare få hjälp till med bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi informerar om hur samhället fungerar och erbjuder undervisning i svenska språket.

Fyra elever sitter vid ett bord. En lärare står bredvid eleverna.

Om Sverige, kurs i samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Vem kan gå kursen och vad innehåller den?

Kursen påbörjas så snart som möjligt efter att den nyanlände har folkbokförts i kommunen och ska normalt vara avslutad ett år efter att den påbörjats. Den omfattar minst 60 timmar och bedrivs på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl.

Samhällsorientering innehåller följande delar:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Deltagarintyg

Kommunen ger varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering. Av intyget framgår omfattning och innehåll.

Om annan kommun begär det, ska kommunen lämna information om delvis genomgången samhällsorientering.

Anmälan

Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Ensamkommande barn

Årligen söker ett antal ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare asyl i Sverige.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige och i så fall beviljas permanent uppehållstillstånd. De får anvisa barn från 15 års ålder till Kävlinge kommun.

Kommunens ansvar

Kommunen utreder barnens behov och tar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Det är också kommunens ansvar att utse god man samt tillhandahålla skolgång. Målsättningen är att ungdomarna ska utveckla en hälsosam livsstil samt uppleva trygghet i tillvaron genom att erbjudas ett bra och tydligt mottagande samt att se till individens behov av råd och stöd.

Verksamheten för ensamkommande barn ligger organisatoriskt under Individ- och familjeomsorgen, sektor Arbetsliv och fritid. I verksamheten arbetar två socialsekreterare varav en med ett samordnande ansvar.

Stöd till nyanlända

Stödperson

Som stödperson fungerar du som en väg in i det svenska samhället. Du matchas med en nyanländ genom intervjuer och ni kommer själva överens om hur ofta ni vill träffas. Du förväntas dock inledningsvis vara den drivande parten i att hålla kontakten vid liv.

Du fungerar som ett stöd genom att lära ut svenska och lite om hur samhället fungerar, främst genom att umgås men också till exempel i enklare kontakter med myndigheter. Det kan handla om att hjälpa till att ringa vårdcentralen eller förklara vad som står i brev från skola. Engagemanget är frivilligt och det utgår därför ingen ekonomisk ersättning.

Fadderfamilj

Som fadderfamilj fungerar ni som en väg in i det svenska samhället till en nyanländ familj. Ni matchas med en nyanländ familj genom intervjuer och kommer själva överens om hur ofta ni vill träffas. Ni förväntas dock inledningsvis vara den drivande parten i att hålla kontakten vid liv.

Ni fungerar som ett stöd genom att lära ut svenska och lite om hur samhället fungerar, främst genom att umgås men också till exempel i enklare kontakter med myndigheter. Det kan handla om att hjälpa till att ringa vårdcentralen eller förklara vad som står i brev från skola. Engagemanget är frivilligt och det utgår därför ingen ekonomisk ersättning.

För mer information eller för att anmäla intresse
Integrationshandläggare
Nadim El Hamalawy
nadim.elhamalawy@kavlinge.se
046-73 95 71

Lär dig svenska på Språkcaféet

Språkcaféet arrangeras på onsdagar klockan 10.30 -11.30 i sal Bassängen på Kvarngatan 17, Kävlinge.

På plats får SFI-elever lära sig prata svenska tillsammans med volontärer. Språkcaféet arrangeras av Lärcentrum och biblioteken i Kävlinge. Det är öppet även för andra än sfi-elever som vill träna svenska.

För mer information om språkcafé
Bibliotekarie Åsa Strömqvist
asa.stromqvist@kavlinge.se

Du som vill hjälpa till på andra sätt uppmanas höra av dig till frivilligorganisationer för att höra vilka möjligheter som finns.

Tolk

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Tolkförmedlingen i Lund​

Genom ett samarbete med Tolkförmedlingen i Lund kan Kävlinge kommun erbjuda dig som kommuninvånare tillgång till 200 tolkar som behärskar ett 80-tal språk. Tolkförmedlingen i Lund erbjuder:

 • Kontakttolk – på plats vid besökstillfälle
 • Telefontolk – tolkar via telefon
 • Dövblindtolkning, teckenspråkstolkning och vuxendövtolkning
 • Kulturtolk – informerar om sitt hemland och sin kultur utifrån vissa teman, såsom religion, barnuppfostran och könsroller
 • Översättning – skriven text

Tolkförmedlingen i Lund tillhandahåller en så kallad jourlista, om verksamheten skulle behöva tolk på tider då Tolkförmedlingen inte har öppet. Tolkförmedlingen i Lund har en yrkeskompetent tolk- och översättarkår med utbildade tolkar. Tolkförmedlingen i Lund ingår i Tolkservicerådet.

Mer information om tolkförmedlingen i Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?