Strövområden och vandringsleder

I Kävlinge kommun finns många intressanta och värdefulla natur- och strövområden som är värda ett besök. Några av dessa områden är Järavallen, Lackalängaravinen, Lödde ängar och Stenbocks vallar.

Skåneleden

Skåneleden

Skåneleden 5, Öresundsleden

Skåneleden i Kävlinge kommun går genom Järavallen och Barsebäcksområdet och heter heter Skåneleden 5, Öresundsleden.

Öresundsleden löper från Utvälinge (strax väster om Ängelholm) i norr till Löddeköpinge i söder. Samt en cirkel runt Falsterbohalvön. Överallt får du njuta av magnifik havsutsikt, spännande naturreservat och närhet till service.

Mer information finns på Skåneledens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vandring på en grön stig längst havet

Järavallen

Järavallen är ett av sydvästra Skånes största sammanhängande friluftsområden. Järavallen rymmer både ängar, strand och tallskog med ett nät av naturstigar. Merparten av Järavallens strövområde är naturreservat där särskilda regler gäller för att skydda naturen. Du får till exempel inte elda och ställa upp husbil utanför anvisade platser .I nära anslutning till Järavallen ligger Barsebäck Golf & Country Club.

Motionsspår

 • röd 2,2 km
 • gul 4,3 km
 • grön 8,3 km
 • tillgänglighetsanpassad stig på 1,2 km
 • ridstig på 2,8 km
 • mountainbikeslinga på 6,6 km

Information

 • Tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform vid havet.
 • Rastplatser och grillplats.
 • Ej elbelyst.
 • Stigarna i området är i första hand gjorda för promenader och vandring. Men det går självklart utmärkt att springa - och slingorna uppskattas av många löpare. Var beredd på rötter på stigarna.
 • Parkeringen bli ofta fullt vid Badsjön i norra Järavallen. Parkera hellre vid södra parkeringen vid infart Lundåkrabukten eller andra parkeringar längs kustvägen.
 • Buss 138 stannar på hållplatsen vid Furuhillsvägen.
 • Det är stiftelsen Skånska landskap som ansvarar för Järavallen.

Mer information finns på Stiftelsen Skånska landskaps webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En grusad stig som leder in i skogen

Högalidskogen

Högalidskogen är ett område för promenader, natur, sport och lek. Det ligger i anslutning till Högalid idrottsplats i Kävlinge.

Information

 • löparslingor på 1 km och 2,2 km (varav en är belyst) i kuperad terräng.
 • utegym med inriktning fitness och crossfit
 • pulkabacke
 • utsiktstorn
 • grillplatser
 • en lekplats som bjuder in till rörelse med aktiviteter för både större och mindre barn.

Det finns tre entréer till området via:

 • Högalids IP
 • gång- och cykelvägen mot Västra Gryet
 • vid Södervidingerondellen, infart från Södervidingevägen

Lödde ängar

I nära anslutning till Lödde Kanotklubb och Löddeå ligger de vackra strandbetesängarna Lödde ängar. Ett stigsystem leder besökaren runt strandbetesängarna och man behöver inte passera igenom en hage med betesdjur om man inte vill.

Fågelliv

Den fågelintresserade besökaren kan få se arter som gräsand, sothöna, rödbena, gråhäger, sävsparv med flera. Lämpliga platser att skåda från är utsiktskullen invid entrén från Backavägen samt gömslet på områdets västra sida. I vassbältena utmed ån som man på stigarna kan röra sig utmed kan man dessutom upptäcka såväl rör- som sävsångare.

Ta med hund?

Väljer du att passera igenom en hage med betesdjur bör du tänka på att inte ta med hund eftersom det kan innebära en risk för både hund och ägare.

Karta till Lödde ängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lackalängaravinen

Lackalängaravinen kallar vi den bäckdalgång söder om bostadsområdet Kullen i Furulund/Lackalänga. Området består framförallt av betad ängsmark av varierande naturtyp (torr, frisk eller fuktig äng). Informationsskyltar som beskriver området och dess värden finns i såväl norra som södra och östra delen av området.

Naturområdet betas av hästar och får, en skötsel vi hoppas ska bestå under lång tid framöver då det får positiva effekter på ravinens växt- och djurliv. De betade ängarna är artrika och bitvis botaniskt intressanta med arter som blåtåg och ängsnycklar som åtminstone tidigare vuxit inom området.

Bäcken som rinner i botten av ravinen kantas av en bård av lövträd. Den har, vad vi vet idag, inget vedertaget namn. Äldre kommuninvånare känner den kanske dock som Vasen eller Vegarännan.

Karta till Lackalängaravinen Länk till annan webbplats.

Stenbocks vallar

Mellan Barsebäckshamn och Barsebäckstrand löper naturområdet Stenbocks vallar med vacker utsikt över Öresund och med en stig perfekt för promenader.

Del av Skåneleden

Leden är en del av Skåneleden som har en kustnära sträckning genom kommunen.

Kulturlämningar

Genom båda delområden sträcker sig befästningsvallen från tidigt 1700-tal som gett områdena dess namn. Områdena hyser även andra kulturlämningar av stort intresse bland annat två, med vallarna samtida, skansar (försvarsanläggningar) med omgivande vallgravar, ett antal gravhögar från bronsåldern samt en stenåldersboplats som dock inte syns ovan jord.

Karta till Stenbocks vallar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinna som promenerar på en stig

Hälsans stig Kävlingeån

Logotyp Riksförbundet Hjärtlung

Hälsans stig är en sex kilometer lång vandringsled och går förbi gamla kyrkan i Kävlinge ner till ån, över två broar, vidare mot Furulund och Viken och åter till Kävlinge centrum.

Tydliga skyltar

Stigen är tydligt skyltad åt båda hållen hela vägen med kilometerskyltar och vägvisningsskyltar vilket ger möjlighet till både kortare och längre promenader. Du kan välja färdriktning och variera din gångväg och det finns förbindelseleder för den som vill korta av eller ta genvägar.

Hälsans stig i Kävlinge är initierad av och medfinansierad av Leader Lundaland genom projektet ”1000 år längs ån”.

Kävlinge kommun logotyp, Leader luindaland logotyp och Europeiska jordbruksfondens logotyp

Barsebäckshamns kunskapsstig

I Barsebäckshamn finns sedan sommaren 2023 en kunskapsstig med flera informationsskyltar om växt- och djurlivet längs kusten.

Barebäckshamns kunskapsstig

Rinnebäcks kvarn

Under hösten 2023 arbetar vi med att ta fram informationsskyltar om naturområdet Rinnebäcks kvarn.

Rinnebäcks kvarn

Kävlinge fågelstig

Under hösten 2023 arbetar vi med att ta fram informationsskyltar om naturområdet Kävlinge fågelstig.

Kävlinge fågelstig

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?