Strövområden och vandringsleder

I Kävlinge kommun finns många intressanta och värdefulla natur- och strövområden som är värda ett besök. Några av dessa områden är Järavallen, Lackalängaravinen, Lödde ängar och Stenbocks vallar.

Skåneleden

Skåneleden

Skåneleden 5, Öresundsleden

Skåneleden i Kävlinge kommun går genom Järavallen och Barsebäcksområdet och heter heter Skåneleden 5, Öresundsleden.

Öresundsleden löper från Utvälinge (strax väster om Ängelholm) i norr till Löddeköpinge i söder. Samt en cirkel runt Falsterbohalvön. Överallt får du njuta av magnifik havsutsikt, spännande naturreservat och närhet till service.

Mer information finns på Skåneledens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vandring på en grön stig längst havet

Järavallen

Järavallen är ett av sydvästra Skånes största sammanhängande friluftsområden. Järavallen rymmer både ängar, strand och tallskog med ett nät av naturstigar. I nära anslutning till naturreservatet ligger Barsebäck Golf & Country Club.

Motionsspår

 • röd 2,2 km
 • gul 4,3 km
 • grön 8,3 km
 • tillgänglighetsanpassad stig på 1,2 km
 • ridstig på 2,8 km
 • mountainbikeslinga på 6,6 km

Information

 • Tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform vid havet.
 • Rastplatser och grillplats.
 • Ej elbelyst.
 • Stigarna i området är i första hand gjorda för promenader och vandring. Men det går självklart utmärkt att springa - och slingorna uppskattas av många löpare. Var beredd på rötter på stigarna.
 • Det är stiftelsen Skånska landskap som ansvarar för naturreservatet Järavallen.

Mer information finns på Skånska landskaps webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En grusad stig som leder in i skogen

Högalidskogen

Högalidskogen är ett område för promenader, natur, sport och lek. Det ligger i anslutning till Högalid idrottsplats i Kävlinge.

Information

 • löparslingor på 1 km och 2,2 km (varav en är belyst) i kuperad terräng.
 • utegym med inriktning fitness och crossfit
 • pulkabacke
 • utsiktstorn
 • grillplatser
 • en lekplats som bjuder in till rörelse med aktiviteter för både större och mindre barn.

Det finns tre entréer till området via:

 • Högalids IP
 • gång- och cykelvägen mot Västra Gryet
 • vid Södervidingerondellen, infart från Södervidingevägen

Lödde ängar

I nära anslutning till Lödde Kanotklubb och Löddeå ligger de vackra strandbetesängarna Lödde ängar. Ett stigsystem leder besökaren runt strandbetesängarna och man behöver inte passera igenom en hage med betesdjur om man inte vill.

Fågelliv

Den fågelintresserade besökaren kan få se arter som gräsand, sothöna, rödbena, gråhäger, sävsparv med flera. Lämpliga platser att skåda från är utsiktskullen invid entrén från Backavägen samt gömslet på områdets västra sida. I vassbältena utmed ån som man på stigarna kan röra sig utmed kan man dessutom upptäcka såväl rör- som sävsångare.

Ta med hund?

Väljer du att passera igenom en hage med betesdjur bör du tänka på att inte ta med hund eftersom det kan innebära en risk för både hund och ägare.

Karta till Lödde ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lackalängaravinen

Lackalängaravinen kallar vi den bäckdalgång söder om bostadsområdet Kullen i Furulund/Lackalänga. Området består framförallt av betad ängsmark av varierande naturtyp (torr, frisk eller fuktig äng). Informationsskyltar som beskriver området och dess värden finns i såväl norra som södra och östra delen av området.

Naturområdet betas av hästar och får, en skötsel vi hoppas ska bestå under lång tid framöver då det får positiva effekter på ravinens växt- och djurliv. De betade ängarna är artrika och bitvis botaniskt intressanta med arter som blåtåg och ängsnycklar som åtminstone tidigare vuxit inom området.

Bäcken som rinner i botten av ravinen kantas av en bård av lövträd. Den har, vad vi vet idag, inget vedertaget namn. Äldre kommuninvånare känner den kanske dock som Vasen eller Vegarännan.

Karta till Lackalängaravinenlänk till annan webbplats

Stenbocks vallar

Mellan Barsebäckshamn och Barsebäckstrand löper naturområdet Stenbocks vallar med vacker utsikt över Öresund och med en stig perfekt för promenader.

Del av Skåneleden

Leden är en del av Skåneleden som har en kustnära sträckning genom kommunen.

Kulturlämningar

Genom båda delområden sträcker sig befästningsvallen från tidigt 1700-tal som gett områdena dess namn. Områdena hyser även andra kulturlämningar av stort intresse bland annat två, med vallarna samtida, skansar (försvarsanläggningar) med omgivande vallgravar, ett antal gravhögar från bronsåldern samt en stenåldersboplats som dock inte syns ovan jord.

Karta till Stenbocks vallarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinna som promenerar på en stig
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?