Korttidsboende och växelvård

På korttidsenheten finns omvårdnadspersonal att tillgå under dygnets alla timmar. Vård ges i nära samarbete mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Syftet med korttidsboende kan vara:

  • att ge möjlighet att återhämta sig efter sjukdom eller skada
  • att ge avlastning för närstående som annars stöttar och vårdar genom så kallad växelvård
  • utreda om den enskilde kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse

Hur går det till att få plats på korttidsboendet?

För att få en plats på korttidsenheten krävs utredning och beslut av en biståndshandläggare.

Adress korttidsboende
Högalidsvägen 35 A, Kävlinge

Adress växelvård
Billingshällsvägen 1, Kävlinge

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?