Tillgänglighetsredogörelse

Webbplatsen kavlinge.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Uppdatering 10 september
Tillgänglighetsindex på webbplatsen enligt Siteimprove är:
95,8 procent av 100 procent.

Enligt webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats ska myndigheter på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur myndigheten uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.

Datainsamling och analys av tillgänglighet

Det är Kävlinge kommuns kommunikationsavdelning vid sektor Styrning och stöd som ansvarar för webbplatsen kavlinge.se.

Innehållet och redogörelsen av det digitala tillgänglighetsarbetet grundar sig på kommunikationsavdelningens självskattning som i sin tur grundar sig i:

  • webbriktlinjer.se: vägledning för webbutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Den inbyggda valideringskontrollen i CMS SiteVision version 6.2 on premise vid varje publicering eller uppdatering av en webbsida
  • Analys av webbplatsens tillgänglighet och kvalitét via webbredaktörsverktyget SiteImprove.

Teknisk plattform och webbutveckling

Kävlinge kommun beställde 2020 utveckling av en ny webbplats av SiteVision-partnern Limepark AB. Slutleverans skulle omfatta en webbplats vars design, plattform och inbyggda funktioner möter eller överträffas de krav som finns på oss som offentlig myndighet avseende webbtillgänglighetsdirektivet. Webbplatsen lanserades slutligen den 8 april 2021 i god tro att webbplatsen möter de utvecklingskrav som vi ställt på leverantören och slutprodukten.

Redaktionellt tillgänglighetsarbete

Kävlinge kommun informerar fortlöpande verksamheterna och webbredaktörerna om de krav som ställs på det redaktionella innehållet på webbplatsen. Grundläggande kunskap inom klarspråk och tillgänglighet är utöver den interna SiteVision-utbildningen en förutsättning för att bli webbredaktör.

  • Samtliga bilder som inte är dekorationer ska ha en såkallad alt-text
  • Ingen text i bilder bör förekomma
  • Länkar ska ha en tydlig länkbeskrivning
  • Korrekt rubricering ska användas (H1, H2 och så vidare)
  • Verksamhetssystem och e-tjänster som integrerats eller nås via webbplatsen ska möta webbtillgänglighetsdirektivet
  • Om möjligt, avvråder vi från PDF-dokument på webbplatsen. Vi rekommenderar istället information som löptext direkt på webbsidan.
  • Nyare PDF-dokument (senare än 2018) som nås via webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassade.

Kända tillgänglighetsbrister

Uppdaterat april 2021.

Det finns HTML-integrationer av externa system som är kritiska för den kommunala verksamheten och kommuninvårna, men som brister i sin digitala tillgänglighet. Exempelvis "Lediga lokaler, verksamheter och mark".

Det finns PDF-filer som är verksamhetskritiska men som i dagsläget inte möter tillgänglighetskraven. Behöver du hjälp med att tillgodogöra dig innehållet i ett dokument, välkommen att ta kontakt med oss på telefon 046-73 90 00 eller via mejl kontakt@kavlinge.se

Så rapporterar du brister i tillgänglighet till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte omnämns i denna redogörelse eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven så tveka inte att kontakta oss. Det gör du lättast via återkopplingsformuläret "Är du nöjd med innehållet på webbsidan" i nedre delen på den sida du identifierat problemet på.

Missnöjd med hur vi hanterar brister i tillgänglighet på webbplatsen?

Om du är missnöjd med det svar eller det stöd som du får av Kävlinge kommun, kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Det är DIGG som ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs så om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter ska du kontakta dem.

Anmäl bristande tillgänglighet

Rapportera brister i digital tillgänglighet

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?