Tillgänglighetsredogörelse

Senast uppdaterad 2021-12-07

Uppdatering 7 december
Genomsnittligt tillgänglighetsindex på webbplatsen kavlinge.se är
98,9 procent av 100 procent, varav:

  • 99,7 WCAG-nivå A
  • 100 WCAG-nivå AA
  • 91,4 WCAG-nivå AAA

(Källa: Siteimprove)

Enligt webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats ska myndigheter på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur myndigheten uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.

Tillgänglighetsredogörelse

Kävlinge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Kävlinge kommuns webbplats uppfyller lagne om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Kävlinge kommuns webbplats som inte är tillgänglig för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagne om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Filmer

Alla filmer på kavlinge.se ska vara textade. Dock saknar de syntolkning.

PDF-dokument

Webbplatsen använder i vissa fall pdf-filer som inte är fullt tillgängliga. Vår ambition är att nya pdf-filer som publiceras ska vara tillgängliga vid publicering.

Övriga system

Webbplatsen visar innehåll från eller länkar till system som inte är fullt tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Kävlinge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Webbplatsen innehåller strax över 200 pdf-filer och broschyrer som inte är fullt tillgängliga. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Vi har som ambition att dokument som läggs ut på vår webbplats framöver ska uppfylla tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kävlinge kommuns webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2021.

Webbplatsen publicerades den 8 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 december 2021.

Så rapporterar du brister i tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte omnämns i denna redogörelse eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven så tveka inte att kontakta oss. Det gör du lättast via återkopplingsformuläret "Är du nöjd med innehållet på webbsidan" i nedre delen på den sida du identifierat problemet på.

Du kan också lämna synpunkter på bristande digital tillgänglighet via vår Synpunktshanterare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Under "Berör" väljer du "Digital tillgänglighet".

Tillsynsmyndigheten DIGG

Det är DIGGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs så om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter ska du kontakta dem.


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?