Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Friggebod, skärmtak, skyddad uteplats

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få t.ex. bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, murar och plank utan bygglov. Undantagen gäller under vissa förutsättningar enligt beskrivningen nedan.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Tänk på att byggnaden ska anpassas till omgivningen.

OBS! Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Skärmtak

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Måla om

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men inom ett område med detaljplan får åtgärderna inte ändra byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Målar du om huset i samma kulör eller liknande nyans behöver du inget bygglov. Kontakta kommunen om du är osäker vad som gäller just för din fastighet.

Bygga närmare gränsen än 4,5 meter

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.
Det krävs alltid bygg-lov om du vill uppföra boden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Mer information:
Ladda ner Boverket broschyr "Får jag bygga?"PDFUppdaterad 2019-06-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga