Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stöd och insatser enligt LSS

Syftet med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att du som har en funktionsnedsättningar ska få det stöd som du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det kan till exempel vara rätt till boende, personlig hjälp, sysselsättning eller att kunna få miljöombyte och en meningsfull fritid.

Vem kan få?

Du kan få stöd om du omfattas av LSS. Du omfattas av LSS om du:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över, efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • har andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

LSS är en rättighetslag. Det betyder att du som omfattas av den kan kräva de rättigheter som finns i lagen.

Insatser enligt LSS

Boende med särskild service för vuxna

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar med svåra funktionshinder finns familjehem, och för de som behöver särskilt mycket vård kan bostäder med särskild service vara en lösning.

Boende med särskild service för vuxna

Personlig assistent

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra. Det vill säga grundläggande behov.

Personlig assistent

Ledsagarservice

Om du inte själv kan besöka vänner, resa, gå på fritidsaktiviteter med mera, kan du ha rätt till ledsagarservice.

Ledsagarservice

Kontaktperson

Kontaktperson ska vara som en vän och du väljer själv vem som du vill ska vara din kontaktperson. Det ska vara någon som du kan prata med och tillsammans exempelvis fika eller gå på bio.

Kontaktperson

Avlösarservice

Du kan få avlösarservice i hemmet om du är anhöriga till barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning.

Avlösarservice i hemmet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar med funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Stödfamilj

Stödfamilj - en korttidsvistelse utanför egna hemmet som innebär att man regelbundet vistas hos en familj — vanligtvis ett veckoslut i månaden från fredag eftermiddag till söndag kväll.

Stödfamilj

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför hemmet kan beviljas för att ge dig rekreation, miljöombyte och personlig utveckling och dels för att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Daglig verksamhet

Vissa människor har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Då krävs en sysselsättning som är anpassad efter hans eller hennes intressen, behov och förutsättningar. Daglig verksamhet bidrar till att personer med funktionsnedsättning får vara en del av samhället som alla andra.

Daglig verksamhet

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Stöd till dig som är anhörig

I Kävlinge kommun kan du som är anhörig till någon som omfattas av LSS få hjälp och stöd. Genom din LSS-handläggare kan du till exempel ansöka om avlastningsstöd.

Anhörigstöd LSS erbjuder bland annat informationsträffar och föreläsningar.

Stöd till dig som är anhörig

Uppdaterad 2019-04-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga