Arbetssätt i grundskolan

Två pojkar som spelar keyboard i en musiksal

Fotograf Anders Ebefeldt

Digital skola

  • Vi vill skapa goda förutsättningar för lärande, där IT-stöd utgör en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.
  • Vi strävar efter enkla, effektiva och smidiga lösningar för att kommunicera och samarbeta, och för att kontinuerligt stödja och leda varje elev.

Digitala verktyg årskurs 1-9

I årskurs 1-9 har varje elev genom personligt lån tillgång till lärplatta eller bärbar dator.

Google Suite for Education

För samverkan, delning av skolmaterial och individuellt arbete i respektive ämne använder vi Google Suite for Education, förkortat GSuite.

Skolplattformen InfoMentor

De mer formella delarna av uppföljning och dokumentation för varje elev hanterar vi i skolplattformen InfoMentor.

Utbildning för pedagoger

Pedagoger och skolledare vidareutbildas i digital kompetens och pedagogik.

Kultur i skolan

Skapande skola

Kulturrådet har regeringens uppdrag att fördela bidrag till kulturinsatser i grundskolans förskoleklass-årskurs 9, projektet Skapande skola. 

Genom Skapande skola får eleverna ta del av professionella kulturupplevelser och framför allt en möjlighet att skapa själva, med kulturens alla uttrycksformer. Kulturen integreras på så vis i skolans undervisning och stärker lärandet.

Med Skapande skola får man möjlighet att integrera kulturinslagen i skolans arbete på ett målinriktat sätt, med förarbete, uppföljning och utvärdering.

  • Kävlinge kommun har beviljats 805 175 kr för grundskolan för läsåret 2021-2022. Pengarna kommer bland annat att användas till kulturprojekt inom konst, musikskapande, skrivande och drama.

Scenkonst i skolan

Varje år erbjuds tre årskurser scenkonstupplevelser på skoltid.

Kulturcrew

Kulturcrew handlar om ungas arrangörskap och inflytande. Nätverket Ung Kultur Sydväst har startat upp projektet med hjälp av bidrag från Region Skåne.

En kulturcrew består av cirka 5-8 elever i åldrarna 10-15 år. De får utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan även inför föreställningen se till att informera de andra eleverna på skolan om besöket. 

Varje höst träffas alla Kulturcrews från västra Skåne på en utbildningsdag.

i Kävlinge kommun finns kulturcrew på Nyvångsskolan, Olympiaskolan och Skönadalsskolan.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?