Lediga jobb - Jobba hos oss

Söker du efter lediga jobb i Kävlinge kommun och vill du bli en i gänget på vår resa mot att bli Skånes bästa boendekommun? Kävlinge kommun söker ständigt efter drivna, kompetenta och utvecklingsbenägna medarbetare!

Medelålders, glad medarbetare pekar på anteckningarna på whiteboardtavlan för åhörarna.

Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

Lediga jobb och karriär i Kävlinge kommun

Läs mer om vilka lediga jobb som vi söker nya, härliga medarbetare till och vilka förmåner vi erbjuder våra anställda.

Till Kävlinge kommuns jobbportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår värdegrund

För att ge kommuninvånarna bästa möjliga service, ha välmående arbetsplatser och nå framgång arbetar vi efter en gemensam värdegrund. Värdeorden utgörs av öppenhet, engagemang och utveckling och följs av samtliga verksamheter.

Arbetsglädje är grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och inflytande ger vi förutsättningar för en god hälsa och en bra arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö något som var och en tar ansvar för. De goda resultaten, en bra stämning och möjligheterna att utvecklas är några av anledningarna till att våra medarbetare trivs så bra hos oss.

Stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb

Vi är lite extra stolta över att vara kommunanställda. Tillsammans rår vi om både barn, unga och äldre och får Kävlinge kommun att fungera för tusentals invånare. Vi bygger samhällen och får vardagslivet att fungera för medmänniskorna omkring oss. Det känns bra - i hjärtat.

I Kävlinge kommun finns det en uppsjö av olika tjänster som alla drar sitt strå till stacken.Det är vi som fixar snöröjningen och julbelysningen på gator och torg. Vi samordnar frivilliginsatser och anordnar hälsofrämjande aktiviteter för kommuninvånarna. Vi skapar också e-tjänster så att du kan sköta dina ärenden när det passar dig bäst och kommunicerar i sociala medier och på webbplatsen så att du alltid är informerad om vad som händer i din närmiljö. Vad kan du bidra med?

Våra ledord och värdegrund

Vi arbetar efter en gemensam värdegrund. Värdeorden utgörs av öppenhet, engagemang och utveckling och följs av samtliga verksamheter.

Öppenhet

 • Förtroende - Vi delar med oss och känner tillit
 • Inkluderande - Vi är välkomnande och visar hänsyn
 • Lyhörda - Vi lyssnar, svarar och agerar

Engagemang

 • Intresserade - Vi är närvarande, vi bryr oss och vi visar omtanke
 • Handlingskraftiga - Vi är beslutsamma och entusiastiska på arbetet
 • Ansvarstagande - Vi bidrar till helheten, tar initiativ och skapar värde

Utveckling

 • Nyfikna – Vi lär av varandra och är öppna för vår omvärld 
 • Resultatinriktade – Vi är fokuserade och arbetar mot utsatta mål 
 • Modiga – Vi är kreativa och vågar tänka nytt
   

Årets medarbetare, chef och förbättring

Varje år har invånare och medarbetare möjlighet att nominera årets medarbetare, chef och aktivitet i Kävlinge kommun. Bakgrunden är att kommunen vill bli bättre på service och tillgänglighet. En del i det arbetet är att ta tillvara på och lyfta goda exempel och uppmärksamma speciellt goda insatser i den kommunala organisationen.

Årets chef 2021 - Charlotta Lilius

Lotta är en mycket skicklig och uppskattad ledare, där hon påvisar mycket goda kvaliteter i sitt ledarskap. Lotta har under sina år som rektor på Annelund haft en väldigt tydlig målbild kring vikten av att sätta elevernas och medarbetarnas bästa i främsta rummet. Att ständigt ligga i framkant när det gäller skolutveckling, vara nyfiken och ta sig an uppdraget med stort engagemang visar på ett gott ledarskap. Det är så Lotta uppfattas.

Med tydlighet i sitt ledarskap, vilket även kan innebära att man i perioder möter ett visst motstånd, har avsikten från Lottas sida varit god och det har skapat kraft och stolthet den verksamhet hon leder.

Som ledare går man före. Genom sitt sätt att agera, hantering av olika frågeställningar och utmaningar blir det synligt att Lotta har förmågan att skapa balans, framgång och trygghet i organisationen.

Prissumman: 10 000 kr

Årets medarbetare 2021 – Charlotte Malmborg

Charlotte har, sedan hon kom till säkerhetsenheten i början av år 2020, aktivt bidragit med stor kompetens och ett tankesätt som har varit värdefull och inspirerande för kommunens medarbetare och medborgare.

Under hanteringen coronapandemin har Charlottes outtröttliga sökande efter aktuell information och påverkan för kommunen varit en mycket viktig kugge inför våra möten i krisledningen och i samverkan med andra kommuner.

Charlotte försöker alltid se till det bästa för medborgarna, organisationen och kollegorna för att helheten ska bli så bra som möjligt. Hon värnar om god arbetsmiljö och är alltid beredd att bidra med sin kompetens oavsett fråga. Hon är tydlig på ett inkluderande sätt, vilket gör samarbetet lätt och givande.

Prissumman: 10 000 kr

Årets förbättring 2021 – Hälsofrämjande enhetens omställningsarbete under pandemiåret 2020

Hälsofrämjande enheten har under år 2020 lyckats med att ställa om sitt arbete för att möta nya och förändrade behov utifrån rådande pandemi.

I mars påbörjades samordningen och matchningen av volontärer med syfte att minska smittspridningen och de risker som den medför för äldre och andra riskgrupper. I starten av pandemin hade enheten 47 volontärer, efter några månader ökade gruppen till 147 legitimerade volontärer. För att förbättra processen med rekrytering av volontärer utvecklades en e-tjänst för att förenkla för invånare att registrera och legitimera sig som volontär.

Det digitala anhörigstödet ”En bra plats” öppnades upp för kommuninvånarna i december. Platsen medför möjlighet till ökad självständighet och ökad tillgänglighet i form av information, råd och möjlighet att prata med andra anhöriga.

Hälsofrämjande enhetens förändringsarbete med syfte att öka kvalitén och underlätta för våra invånare, är en pusselbit i strävan mot att erbjuda Sveriges bästa omsorg!

Prissumman: 25 000 kr

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?