Vuxenutbildning, Komvux och svenska för invandrare, SFI

Vuxenutbildningen i Kävlinge kommun bedrivs på Lärcentrum i Kävlinge och innefattar såväl gymnasial vuxenutbildning som grundläggande vuxenutbildning samt SFI.

Sommaröppetider på Drop-in

Obs! Studiesmedjan stängd under sommaren!

Behöver du hjälp med dina studier eller din ansökan är du välkommen på:

Drop-in för Vuxenutbildningen och SFI

Vecka 25

 • Tisdag kl. 15.00 - 17.30

Vecka 26

 • Måndag kl. 14.00 - 16.00
 • Tisdagar kl. 10.00 - 12.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Vecka 27 - 30 Stängt

Vecka 31 - 32

 • Måndag kl. 14.00 - 16.00
 • Tisdag kl. 10.00 - 12.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Studiesmedja där alla lärare är på plats

Stängt under sommaren

Vuxenutbildning, komvux

Ansök till vuxenutbildning

Du ansöker till vuxenutbildning via e-tjänst Ansök till vuxenutbildning, SFI.

Här ansöker du även om du vill göra en prövning i ett enskilt ämne. För mer info se längre ner under rubriken Prövning.

Grundläggande Vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som inte har fullständig grundskola eller behöver repetera.

I den grundläggande vuxenutbildningen erbjuder vi alla kurser du behöver för att få fullständigt betyg.

Kurser på Kävlinge Lärcentrum

 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Gymnasial Vuxenutbildning

I den gymnasiala vuxenutbildningen erbjuder vi alla kurser för att få ett slutbetyg, gymnasieexamen och behörighet till högskola. Vi har kurser platsförlagt och på distans. I samråd med studie- och yrkesvägledare och lärare gör du en studieplan utifrån dina behov och förutsättningar.

Gymnasial Yrkesutbildning

Kävlinge Lärcentrum erbjuder gymnasial yrkesutbildning inom Vård och omsorg, samt Barn och fritid.

Vi har kurser platsförlagt och på distans. I samråd med studie- och yrkesvägledare och lärare gör du en studieplan utifrån dina behov och förutsättningar.

Vem får studera?

Du är behörig att delta från höstterminen det år du fyller 20, eller har fullföljt ett gymnasieprogram. Du ska dessutom ha förutsättningar att klara kursen och bedömas sakna de kunskaper som kursen syftar till att ge. För vissa kurser tillkommer särskilda behörighetskrav.

Du som gått ett yrkesprogram i det nya gymnasiet 2011 har möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskolestudier.

Nätbaserade kurser – var du vill , när du vill

Alla kurser på gymnasial nivå kan läsas nätbaserat i vår lärplattform Larweb.  Du bestämmer själv kurstid och studietakt.

Att läsa på distans ökar flexibiliteten och är ett bra alternativ om man till exempel har familj eller arbete. Genom skype, e-post, och mötesrum via Internet finns det goda förutsättningar att studera hemifrån.

När du läser på distans kan du studera helt på egen hand men kan också få studiehandledning på Studiesmedjan på Kävlinge Lärcentrum. 

Observera att det kan förekomma obligatoriska moment som måste utföras på Kävlinge Lärcentrum till exempel nationella prov. Heltidsstudier innebär studier 40 timmar per vecka.

För att gå en kurs på distans krävs

 • viss datorvana
 • en dator
 • internetuppkoppling

Studiesmedjan

Varje vecka finns dessutom lärare tillgängliga i studiesmedjan tisdagar 15.00-18.00 för att handleda de studerande.

Prövning

Du ansöker till en prövning via e-tjänst Ansök till vuxenutbildning, SFI. Där hittar du all information och hur du ska gå tillväga.

OBS! Betala inte in avgiften innan du ansökt och haft kontakt med Lärcentrum! OBS!

Ny elev på vuxenutbildningen, Komvux

Här har vi samlat viktig information för dig som ska börja läsa på Komvux.

 • Vi använder oss av lärplattformen Larweb där du hittar allt du behöver veta som elev på Lärcentrum.

Vad behöver du göra efter du har fått ditt antagningsbesked?

1. Det allra första du behöver göra är att skapa ett användarkonto på Larweb.  När du sedan är inloggad har du tillgång till informationen på Larweb.

2. Kontakta din lärare före kursstart. Kontaktuppgifterna hittar du här till höger i den blå rutan via Fler kontaktuppgifter till Lärcentrumöppnas i nytt fönster eller via Larweb samt via länk i ditt antagningsbesked.


Be din lärare om en kursnyckel för att få tillgång till din kurs på Larweb.

Vilken lärobok ska jag använda?

Alla böcker köps online via nätbokhandel till exempel Bokus eller Adlibris. Om ditt läromedel är digitalt rekommenderar vi dig att du köper det genom Digibok.

Observera! Du ska ALDRIG köpa direkt via läromedelsföretagen som till exempel Liber eller Gleerups!

Information om vilken lärobok du ska använda hittar du här

Söka vuxenutbildning i annan kommun

Om du tänker söka kurser i annan kommun ta först reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns på Kävlinge Lärcentrum.

För att du ska få gå utbildningen så krävs ett godkännande från Kävlinge kommun som då betalar din utbildningsplats.

 1. Ta reda på vilken kommun som ger utbildningen och gå in på den kommunens webbplats, gå till vuxenutbildningen/komvux. Finns webbansökan, gör ansökan där. Skriv annars ut deras ansökningsblankett och fyll i den.
 2. Till ansökan måste du bifoga betygskopior från tidigare utbildningar och eventuellt andra dokument som du vill vi ska ta hänsyn till när vi handlägger din ansökan.
 3. Bifoga ett brev där du berättar lite om dig själv. Vad du gjort sen du gick din utbildning och varför du nu söker ny utbildning. Skriv ner dina skäl till varför du vill byta studieinriktning och yrkesval eller om det gäller att komplettera befintlig utbildning.
 4. Bifoga ett personbevis som gäller för studier. Detta skriver du ut från skatteverkets webbplats.

Observera att det är cirka 1 månads handläggningstid, under sommar och semester kan den vara längre.

Kontakt

Har du frågor kontakta vår studie- och yrkesvägledare:

Pia Lord
046-73 93 60
pia.lord@kavlinge.se

Ansökan om vuxenutbildning i annan kommun

Ansökan skickas via post eller lämnas på Lärcentrum.

OBS! Vi tar inte mot ansökan via e-post.

Besöksadress: Kävlinge Lärcentrum, Unionsgatan 8, 244 80 Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, Lärcentrum, 244 80 Kävlinge

Vanliga frågor vuxenutbildning

Jag tog studenten i juni men fick ingen gymnasieexamen, hur söker jag till komvux?
Du är välkommen till oss på Kävlinge Lärcentrum efter att du tagit studenten, observera att du måste ta med ditt betyg från gymnasiet. Vi kommer att kunna ta emot elever i de kurser som vi har platser kvar på.

Jag har ett samlat betygsdokument från gymnasiet och vill bli behörig till högskolan, hur gör jag?
Du kan komplettera kurser från komvux till och med 1 juli 2025 för att få ett slutbetyg om 2350 gp.

Vad händer med mitt samlade betygsdokument efter 1 juli 2025?
Därefter kan du få gymnasieexamen om 2400 gp, men vissa kurser i de gamla kurssystemet saknar motsvarighet i det nya systemet och kan därför inte tas med i en gymnasieexamen.

Hur söker jag utbildning i annan kommun?
Om du vill söka utbildning i annan kommun behöver vi en ansökan från den kommun du söker i, betygskopior från tidigare utbildning, personbevis samt ett personligt brev som förklarar syftet med att du söker kurserna. Mer information hittar du under Söka vuxenutbildning i annan kommun.

Studiestöd

Det finns olika former av studiestöd, både bidrag och lån, när du studerar. CSN, Centrala studiestödsnämnden, är myndigheten som beslutar om studiestöd.

Studiemedel

Du kan få studiemedel, både bidrag och lån, när du studerar som vuxen. Studiemedel kan du få på komvux tidigast hösten det år du fyller 20. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Studiehjälp

Du som är yngre än 20 har i vissa fall rätt till bidrag för studier på gymnasium och komvux.

Utbildningskontrakt

Möjligheten att ingå överenskommelse om utbildningskontrakt mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och en arbetssökande ungdom som saknar gymnasieexamen upphörde den 1 januari 2020.

Studiestartsstöd

Du som är mellan 25-56 år och saknar grundskole- eller gymnasiebetyg kan ansöka om studiestartsstöd om du under de 3 senaste åren inte fått något bidrag via CSN. Du måste ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen minst 6 månader.

Kontakta Studie- och yrkesvägledningen för vuxenutbildning för mer information.

Betyg

Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och F underkänt.

Betygsutskrift

Kursbetyg skickas inte automatiskt utan måste beställas. Detta görs antingen via:

 • Min sida i Webbansökan
 • E-tjänst Beställa betygskopior

OBS! Handläggningstiden är cirka 7 dagar från beställningsdatum.

Om du behöver betyg för komplettering till vidare studier så säg till i god tid innan det aktuella datumet för komplettering.

Slutbetyg

Möjligheten att utfärda slutbetyg i Komvux förlängs ytterligare 4 år till 1 juli 2025.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. För elever med äldre betyg har det dock i många fall varit smidigare att få ett slutbetyg eftersom vissa äldre kurser inte kan ingå i en gymnasieexamen. Under en övergångsperiod kan därför slutbetyg utfärdas enligt äldre regler. Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men förlängs nu till och med den 1 juli 2025. Därmed får elever som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier eller prövningar längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

Ett slutbetyg ska innehålla 2350 gymnasiepoäng varav 2250 godkända. I ett slutbetyg kan man blanda gamla och nya kurser, men betygen får inte vara äldre än 8 år.

Glöm inte att du måste beställa ditt slutbetyg och att vi har cirka 4 veckors handläggningstid.

Gymnasieexamen

En gymnasieexamen ska innehålla 2400 poäng och finns i två varianter; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. I båda examina ska det finna med ett gymnasiearbete.

Handläggningstiden för att få en examen utfärdat är 4 veckor från ankomstdag till Lärcentrum.

SFI, Svenska för invandrare

Lärcentrum anordnar svenskundervisning för invandrare. SFI erbjuds alla vuxna invandrare som är folkbokförda i kommunen och som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Vi har allt från utbildning för nybörjare till gymnasiekurser som ger behörighet att  läsa på högskolan.

Efter avslutad SFI-kurs ska du ha sådana kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället att du kan gå vidare till studier eller arbete.

Kursstart

Kursstart sker första måndagen i månaden i mån av plats. Ansökan måste vara gjord minst en vecka före kursstart. Hur lång tid studierna tar är individuellt. Undervisningen är på dagtid måndag - fredag, alternativt fjärrundervisning via dator/Google classroom kvällstid tisdagar och torsdagar.

 • SFI-undervisningen är kostnadsfri
 • Väljer du fjärrundervisning kvällstid bör du ha tillgång till egen dator
 • Du kan inte få studiemedel hos CSN för SFI-studier
 • Kontakta vår studie - och yrkesvägledare för att planera dina studier

Ansök till SFI

Du ansöker till SFI via e-tjänst Ansök till vuxenutbildning, SFI här till höger på sidan.

Behöver du hjälp med din ansökan kan du kontakta vår studie och yrkesvägledare eller så är du välkommen på Drop-in:

Tisdagar kl. 15.00 -17.30 Hjälp med ansökan OBS! Stängt vecka 26 -30


SFI, Swedish for immigrants

information in english.

What is SFI?

SFI is a basic language course for those whose mother tongue is not Swedish. This course will help students gain a good working knowledge of the Swedish language. You will also receive information about the Swedish society, working life and Swedish culture. All in order for you to continue your way to further studies or regular work. For more information about the contents of the courses, please

Who is entitled to study SFI?

Anyone who is over 20 years of age, registered in Kävlinge and who does not understand Swedish well, is welcome to study SFI at Kävlinge Lärcentrum. You need to have a Swedish residence permit before you can be registered. Please contact the local tax office (Skatteverket) to gain registration.

When can I start?

Courses  begin on the first Monday of every month and you will study daytime from Monday to Friday every week.

How much does it cost?

SFI is free of charge. You are not entitled to study allowance from CSN (Central Study Allowance Board) while studying SFI.

Where do I apply?

You have to apply at our website, Ansök till vuxenutbildning, SFI.

Do you need help with your application, visit us on thusdays at 15.00 - 17.30. You can also phone or email our student counsellor.

Our adress is: Kävlinge Lärcentrum, Unionsgatan 8, 244 80 Kävlinge

Yrkes-SFI i Skåne

Inom Yrkes-sfi studerar du svenska språket samtidigt som du får en yrkesutbildning.
På webbplatsen för Yrkes-sfi Skåne kan du läsa mer om Yrkes-sfi och vilka olika yrkesutbildningar du kan söka.

Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och kan betalas av din hemkommun. Det är också din hemkommun som godkänner dina studier.

Yrkes-sfi Skåne är en samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och utbildningsanordnare. Kävlinge är en av 32 skånska kommuner som samverkar genom plattformen Yrkes-sfi i Skåne.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Jenny Jönsson

Hur ansöker man till Yrkes-sfi?

Ansökan till Yrkes-sfi görs via Yrkes-SFI Skånes ansökningssida.

Följande dokument måste du bifoga din ansökan:

 • Intyg/betyg från sfi
 • Personbevis (ändamål folkbokföring) högst en månad gammalt
 • CV
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?