Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter och villkor

När du är ny på skolan eller om du får en ny lärare kan du prova en gång gratis. Om du avanmäler dig innan andra lektionstillfället utgår ingen avgift. Därefter faktureras full avgift för hela terminen. Om du väljer att sluta mitt i terminen återbetalas ingen avgift. Börjar du mitt i terminen eller senare blir avgiften reducerad. Undervisningen fortsätter tills du säger upp den och du behåller din plats även nästa termin om du inte avanmäler dig innan terminens början. Under vårterminen genomförs en återanmälan inför nästa läsår. Vi kontaktar alla berörda om detta.

Avgifterna ser  ut  enligt  följande:

Musikinstrument och sång

  • 1400 kr/termin. Notmaterial (spelböcker med mera) ingår inte i terminsavgiften.
  • Syskonrabatt tillämpas med 20% för barn 2, 50% för barn 3 och 80% för barn 4 och därutöver.

Bild, musikproduktion, trolleri eller teater.

  • 750 kr/termin
  • Syskonrabatt tillämpas med 20% för barn 2, 50% för barn 3 och 80% för barn 4 och därutöver.

Ensemble, kör eller orkester

  • 500 kr/termin (elever som redan studerar ett musikämne på Kulturskolan går gratis).
  • Avgift för instrumenthyra är 475 kr/termin. 

Vi har som målsättning att erbjuda minst 30 undervisningstillfällen per läsår (kör och orkester undantagna). Lärarledda uppträden, vernissager och digitala lärarledda undervisningstillfällen räknas som genomförd undervisning. Om kulturskolan erbjuder färre än 28 undervisningstillfällen på ett läsår kommer en delåterbetalning av avgiften att utföras.

I musikämnen kan eleven förväntas tillhandahålla en del av de undervisningsmaterial (spelböcker, noter) och förbrukningsvaror (till exempel rörblad och ventilolja) som läraren anser nödvändig för undervisningen.

Om du uteblir utan giltigt skäl tre gånger samma termin avslutas din plats på skolan och platsen går till annan sökande. Detta då vi har kö till kulturskolan. Ingen avgift återbetalas.


Uppdaterad 2020-11-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga