Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Priser och stipendier

Här hittar du information om kommunens priser och stipendier.

Ansökningar till kommunens priser öppnar under våren.

Vinnare kommunens priser 2018

Stipendier ur Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond

I enlighet med Nils Andréassons testamente har bildningsnämnden instiftat Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond. Ur denna fond delas årligen ut ett antal stipendier till elever/studerande. Utdelningssumman varierar från år till år.

Stipendiebelopp delas ut till: 

  • Elever som visat god kamratanda och berömvärt flit.
  • Elever som efter genomgången grundskola följer fortsatt utbildning dels inom lantbruk, trädgårdsnäring eller medicin, dels utbildning vid lärarhögskola, tandläkarhögskola eller teknisk högskola samt till kvinnliga sjuksköterskestuderande.
  • Elever som är födda och uppväxta i Stävie eller Lackalänga församlingar ska ha företräde.

Studerande från övriga delar av Kävlinge kommun och som uppfyller ovanstående krav är också välkomna att söka stipendierna. Sökande som har varit eller är bosatta i Kävlinge kommun har företräde framför sökande utan anknytning till kommunen.

Du som ansöker om stipendium:

  • ska med intyg styrka påbörjad utbildning inom de angivna utbildningsområdena
  • ska ge en kort beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Du som åberopar särskilt företräde på grund av att vara född och uppväxt i Stävie eller Lackalänga församlingar, ska kunna styrka detta med ett personbevis. Personbevis kan laddas ner på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsedd stipendiat förbinder sig att senast den 31 december påföljande kalenderår inge en skriftlig rapport om hur stipendiet har använts samt med kvitton eller intyg styrka detta.

Mer information om stipendierna finns i statuternaPDF.

Ansök om stipendier från Stiftelsen Nils Andréassons minnesfondlänk till annan webbplats.

Friskvårdspris

Delas dels ut för särskilt uppmärksammade insatser inom friskvårdsområdet, dels för aktivt och engagerat arbete inom friskvård. Pristagaren ska vara eller ha varit bosatt eller verksam i kommunen eller ha särskild anknytning till kommunen. Priset kan också delas ut till föreningar. Pristagare utses av bildningsnämnden.

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Kulturmiljöpris

Delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och utvecklande insatser inom kulturområdet. Priset kan fås för litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, forskning, hembygdsvård och folkbildning. Vidare kan restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av hus och trädgårds- eller landskapsmiljöer uppmärksammas eller andra därmed jämförbara områden.

Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har varit bosatta/ verksamma inom kommunen eller har annan särskild anknytning hit. Även objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset. Pristagare utses gemensamt av kommunstyrelsens och bildningsnämndens presidier. 

Prissumma: 27 000 kronor (60 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Ledarpris

Delas ut som stöd och uppmuntran till förtjänt ledare, som är aktiv i en av bildningsnämnden registrerad förening. Pristagare utses av bildningsnämnden.  

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Miljöpris

Delas ut dels för särskilt uppmärksammade insatser inom miljövårdande områden, dels för aktivt engagerat arbete inom miljövården. Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Pris för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet

Delas ut för särskilt uppmärksammade insatser för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet inom kommunen. Priset delas ut till en eller flera personer som är eller har varit bosatta eller verksamma i kommunen eller har annan särskild anknytning hit. Priset kan även delas ut till juridiska personer eller ideella föreningar verksamma i kommunen. Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).


Uppdaterad 2019-01-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER