Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bilda förening

Dykare i simhall

Funderar du på att bilda en förening?

Här får du en översikt kring hur du går tillväga.

1. Kontakta Kultur och Fritid, det finns kanske en förening med den verksamhet du söker.

2. Finns det inte någon lämplig förening, samla intresserade till en första träff. För att bli bidragsberättigad i Kävlinge kommun och erhålla lokalt aktivitetsstöd (gäller idrottsföreningar) krävs bland annat att man har minst 25 medlemmar boende och mantalsskrivna i kommunen och redovisar minst 25 sammankomster per år alternativt 15 sammankomster per halvår för åldersgruppen 6-20 år.

3. Vid den första träffen beslutas om bildandet av förening samt föreningens mål eller syfte.

4. En tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör får i uppdrag att:

 • Upprätta förslag till stadgar
 • Undersöka lokalfrågan
 • Undersöka vilken riksorganisation föreningen bör tillhöra
 • Kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)
 • Göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
 • Föreslå namn på den nya föreningen
 • Föreslå storlek på medlemsavgiften
 • Undersöka vilken typ av försäkring som behövs för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)

5. Föreningsbildningsmöte – på första årsmötet:

 • Fastställa stadgarna
 • Välja ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
 • Fastställa verksamhetsplan och budget
 • Besluta om vilken riksorganisation föreningen skall söka medlemskap i
 • Fastställa medlemsavgiften
 • Besluta om att öppna postgirokonto/bankgiro eller bankkonto och vem som får teckna kontot (firmatecknare)
 • Besluta om föreningens namn
 • Besluta om försäkringsfrågan

6. Första styrelsemötet konstituerar styrelsen sig, d v s har ett möte där de olika styrelseposterna fördelas, utom ordförande som väljs av årsmötet.

7. För att få bidrag från kommunen måste ni registrera föreningen hos Kultur & Fritid. Kontakta kultur & fritid för uppgifter om inloggning i FRI-webb.
Ni ska även ladda upp:

 • Intyg från riksorganisationen om medlemskap
 • Stadgar
 • Protokoll (beslut om föreningens bildande) samt varje år senaste årsmötesprotokollet med godkänd verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
 • Intyg från plusgirot, eller bankgiro om öppnat konto.

Information om bidragsbestämmelser

Ytterligare upplysningar lämnas av Magnus Lindner, Fritid- och föreningssamordnare


Uppdaterad 2020-10-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga