Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Snö- och halkbekämpning

När kylan kommer får kommunen många frågor om snöröjning och halkbekämpning. Vilket ansvar har kommunen respektive fastighetsägaren? Varför snöröjs vissa gator snabbt medan andra tar längre tid eller inte röjs alls?

Målet är att huvudgatorna och de mest trafikerade cykelvägarna ska vara framkomliga och halkfria när morgontrafiken sätter igång. Villaområden och lågprioriterade vägar/cykelvägar halkbekämpas bara undantagsvis när det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Halkan bekämpas med salt, på gångbanor och cykelvägar används även grus.

Vem ansvarar var?

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Villaägare och andra fastighetsägare
Ansvarar för området utanför fastigheten, oavsett om det finns trottoarer eller inte. Har kommunen plogat upp snö på trottoaren är fastighetsägaren skyldig att halkbekämpa området utanför snövallen. Fastighetsägarens ansvarar också för att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Enskilda vägar och samfälligheter
Varje väghållare är själv ansvarig för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen
Ansvarar för offentliga platser, till exempel kommunens körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Hämta sand mot halkan!

Du kan kostnadsfritt hämta saltinblandad sand för halkbekämpning på Floravägen, sidan om återvinningscentralen, vid glasinsamlingscontainern i Kävlinge samt på Transportvägen, vid återvinningsstationen i Löddeköpinge.

Så här prioriterar vi

Prioritet 1

Huvudvägnätet för gator, cykel- och gångbanor samt vägar som används av kollektivtrafiken inklusive busshållplatser.

Prioritet 2

Matargator, genomfartsgator, industriområden och handikappsplatser.

Prioritet 3

Övriga ytor områdesvis, villagator, parkerings platser.

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator och cykelvägar - prioritet 1. Därefter börjar arbetet på gator och platser med prioritet 2.

Om det snöar mycket, betyder det att vi behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan vi börjar i prioritet 2.

På övriga ytor och villagator röjer vi bara när det är så mycket snö att det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Vid röjning blir de redan smala gatorna ännu smalare på grund av upplogade snövallar. Fastighetsägare bör ej lägga ut snö på gatan från sin garageuppfart utan placera den på sin tomt.

Följ snöröjningsarbetet

Under Servicemeddelanden på webbplatsen publiceras de senaste uppdateringarna om halkbekämpning och snöröjning. Beroende på väderlek sker uppdatering upp till tre gånger per dag under vardagar kl 07.00-16.00.

Mer om ansvar för gångbanerenhållninglänk till annan webbplats


Uppdaterad 2021-01-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga