Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Cykelvägar

Kävlinge kommun ansvarar för underhåll, byggande och belysning av de flesta cykelvägarna i kommunen. Undantag är cykelvägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn utmed Pinhättevägen samt utmed Barsebäcksvägen och genom Hög som Trafikverket ansvarar för.

Cykelkartor inom kommunen

Vid eventuella fel och brister i det kommunala cykelvägnätet gör du enklast en felanmälan. Vid akuta skador, ring Kontakt Kävlinge 046-73 90 00.

För felanmälan på Trafikverkets cykelvägnät ring 0771-921 921.

Att cykla är ett roligt och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Samtidigt ger det motion och många gånger kan det gå snabbare och vara enklare att cykla kortare sträckor jämfört med att ta bilen. I Kävlinge kommun finns idag cirka 180 kilometer gång- och cykelväg. För att öka cykelresandet arbetar kommunen med att bygga ut cykelvägnätet, göra säkrare och tryggare passager, förbättra vägvisningen och skapa fler och säkrare parkeringsmöjligheter.

Kävlinge kommun tog hösten 2017 fram en CykelvägsplanPDF för att bli en ännu bättre cykelkommun med bra länkar mellan tätorterna.

Behöver du pumpa din cykel finns kommunala cykelpumpar vid Kävlinge station, Dösjebro station och vid Löddekors.

Ändring av anvisad gång- och cykelväg mellan Furulund och Hög

För gång- och cykeltrafikanter som färdas mellan Furulund och Löddeköpinge har bron över ån vid Högs mölla varit en använd överfart. En inspektion av broarna vid Högs mölla har nyligen gjorts av gatuavdelningen och en av broarna är i mycket dåligt skick och inspektörens bedömning är att man inte kan garantera att det är säkert att använda den ens för gång- och cykeltrafik. Det är också en säkerhetsrisk att vistas under bron. Bron är i privat ägo och kan därför inte åtgärdas av kommunen. Kommunen har beslutat att inte leda gång- och cykeltrafik över bron och kommer inte att vinterväghålla vägarna till bron.


Uppdaterad 2018-11-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga