Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bredband och IT

Kävlinge kommun har sedan den 31 augusti 2016 en ny bredbandsstrategi där målsättning är att alla hushåll och företagare ska ha möjlighet att till en rimlig kostnad ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.

Kävlinge kommuns bredbandsstrategi

Kävlinge har som vision att vara Skånes bästa boendekommun. Med hänsyn till kommunens attraktionskraft för boende och företagande är det särskilt angeläget att tillsammans med andra aktörer skapa en god IT-infrastruktur. Bredbandsutbyggnaden i kommunen ska underlätta tillvaron för medborgare och företag och bidra till långsiktigt hållbar utveckling. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ges möjlighet att koppla upp sig.

Den övergripande målsättningen är att Kävlinge kommun ska:

  • verka för att all bredbandsutbyggnad inom kommunen sker genom öppna och konkurrensneutrala nät
  • verka för att 100 procent av kommunens skolor, förskolor och övriga kommunala inrättningar har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Genom att säkerställa att bredband finns till alla kommunens verksamheter täcks ett stort geografiskt område, där fortsatt bredbandsinfrastruktur möjliggörs – marknaden kan nyttja den kommunala grundstrukturen där så är möjligt och kapacitet finns.
  • verka för att underlätta och stödja utbyggnaden. Kommunen ska inte bygga bredband i egen regi utan kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Kävlinge kommun vill att marknaden ska åstadkomma:
    •  att 100 procent av kommunens hushåll och företag har möjlighet att till en rimlig kostnad ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.
    • att minst 70 % av alla kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband minst 100 Mbit/s år 2018.
  • samverka lokalt och regionalt med övriga skånska kommuner, Region Skåne med flera i bredbandsutbyggnaden.
Omslagsbild för bredbandsstrategin.

Bredbandsutbyggnaden i Kävlinge

De senaste åren har utvecklingen av bredbandsutbyggnaden gått framåt. 


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

tillgång till minst 1 Mbit/s

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tillgång till minst 3 Mbit/s

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tillgång till minst 10 Mbit/s

78%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

tillgång till minst 30 Mbit/s
47%

51%

100%

100%

tillgång till minst 100 Mbit/s

13%

17%

19%

21%

21%

51%

64%

Bredbandsutvecklingen i Kävlinge kommun 2010-2016. Källa PTS


Bredbandsstrategi

Den 31 augusti 2016 beslutade kommunstyrelsen i Kävlinge om att anta en ny Bredbandsstrategi för Kävlinge kommun. Bredbandsstrategi redogör för att det är marknaden som ska svara för att driva utvecklingen av bredband och fiberutbyggnad framåt. Kommunen planerar alltså inte själv något fibernät eller kommunalt stadsnät. Kommunens roll är att underlätta för de aktörer som verkar i kommunen genom att ge så enkla och tydliga förutsättningar som möjligt, bland annat gällande tillstånd för grävning och återställning.

Regeringen beslutade 2009 om en bredbandsstrategi för Sverige där det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Utvecklingen ska vara marknadsdriven och offentliga sektorn ansvarar för att se till att förutsättningar för att utveckla och driva verksamheten är god. 

Uppdaterad 2020-03-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga