Aktuella näringslivsprojekt

Här kan du läsa om de näringslivsprojekt som är aktuella i Kävlinge kommun just nu, exempelvis Sommarliv - ungt entreprenörskap i Skåne.

Sommarliv - ungt entreprenörskap i Skåne

Läs om Sommarentreprenörerna 2022

De unga entreprenörerna har erbjudit många olika tjänster och sålt olika varor. Läs mer om vad de kan erbjuda dig här. Öppnas i nytt fönster.

Om Sommarliv 2023

Varje år erbjuder vi dig som går i nian eller på gymnasiet, är 16-19 år och bor i Kävlinge kommun eller Lomma kommun möjligheten att ansöka till att få driva din företagsidé. Du behöver inte ha en färdig idé för att ansöka, det hjälper vi dig med på vägen!

Till ansökan Sommarliv 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta får du som sommarentreprenör

 • Två veckors kick-off med duktiga inspiratörer som hjälper dig att skapa en bra startplatta för dig och din verksamhet
 • Handledare som följer och stöttar dig och dina kompisar på vägen
 • Nätverk och mentorer som hjälper dig att lyckas
 • Möjlighet att visa din idé på en mässa samt påverka och delta i Almedalsveckan kring ungt entreprenörskap, företagande och framtiden
 • Försäkring och startbidrag
 • Avslutningsaktivitet med utvärdering och diplom

Arrangörer är Kävlinge kommun i samarbete med Lomma kommun, Nyföretagarcenter Syd, Sparbanken Skåne och Region Skåne.

Loggorna för Kävlinge kommun, Region Skåne, Nyföretagarcenter Syd och Sparbanken Skåne

1000 år längs ån, ett Leaderprojekt

1000 år längs ån är en bred satsning för att synliggöra de unika tillgångar Kävlingeån och Lödde Å erbjuder , lyfta medvetandet om ån och dess betydelse historiskt och i nutid, samt göra ån än mer attraktiv och tillgänglig för medborgare och besökare.

”1000 år längs ån” är ett Leaderprojekt inom Kävlinge kommun och bland annat ingår följande delprojekt:

 • 1000 unga Å-vårdare utses
 • Ny podd om åns historia
 • Historiska å-vandringar
 • Historiska sagostunder
 • Nya vandringsleder, bland annat Hälsans stig Kävlingeån.
 • Förstudie nya broar
 • Teater: Slaget om Kyfflinge bro
 • Konserter vid ån

Vägen är målet för ”1000 år längs ån”
Det är vägen som är målet för projekt ”1000 år längs ån”. Den vägen har vi vandrat 2020, 2021 och nu 2022, för att lyfta fram och spegla åns betydelse för våra medborgare, historiskt och idag, skapa ökad kunskap om ån och förbättra tillgängligheten till vår bygds livsnerv.
Detta kan naturligtvis inte ske utan lokalt engagemang och medverkan tillsammans med invånare i alla generationer i vår kommun.

Vi utser 1000 unga å-vårdare

Vi utser 1000 å-vårdare, en för varje år som gått sedan Slaget vid Kyfflinge bro. Det var redan inledningsvis självklart för oss att arbeta med fokus på framtiden, alltså involvera dagens dagens ungdomar i projektet.

Hittills har vi genomfört 18 skolbesök vid ån i ett samarbete med Experimentexpressen på Vattenhallen i Lund. Mer än 500 ungdomar har redan, under handledning av studenter vid Lunds universitet, getts möjlighet att lära känna ån lite bättre, ta vattenprover, undersöka fauna och flora, göra beräkningar av vattnets hastighet med mera.
Varje deltagande skola har getts ett framtida ”ansvar för sin egen del” av ån och alla de deltagande eleverna har utsetts till Å-VÅRDARE.
I år 2022 utser vi ytterligare 500 unga å-vårdare!
Skolbesöken finansieras av Leaderprojektet och Sparbanken Skåne i samverkan. De deltagande grundskolorna är Annelundskolan, Nyvångskolan och Söderparkskolan i Löddeköpinge , Olympiaskolan, Korsbackaskolan och Rinnebäcksskolan i Kävlinge, Ljungenskolan i Furulund samt Skönadalsskolan i Hofterup.

Arkeologin: Slaget vid Kyfflinge bro

En av byggstenarna i projektet, tillika den del som gett projektet dess namn, är att försöka ta reda på om och när ett slag ägt rum mellan Knut den store och hans svåger Ulf Jarl vid Kävlingeån cirka 1019-1021 såsom omskrivits av munkar i ett kloster i Flensburg 1256. Med arkeologidocent Anders Ödman i spetsen har letats efter spår av detta slag genom bland annat arkeologiska dykningar samt undersökningar med georadar och metalldetektor i ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och oss på Kävlinge kommun. Nytt fokus för letandet är området vid landsvägsbron mellan Kävlinge och Furulund.

Ledutveckling, tillgänglighet med mera

En del av projektet är att se över skicket på leder, broar, skyltning, och ekosystemtjänster. Flera förslag till utveckling och förbättringar av gång- och cykellederna längs ån har tagits fram med det primära målet att lyfta fram och synliggöra ett antal kortare ”runda” gångleder och ”runda” cykelleder som med befintlig infrastruktur kan knytas samman till längre leder.

Nya bromöjligheter

Projektet ”1000 år längs ån” och Kävlinge kommun har ett samarbete med Lomma kommun genomfört en gemensam förstudie för att försöka identifiera den bästa platsen för en ny gångbro över Lödde å mellan E6:an och åmynningen. Båda kommunerna är intresserade av en sådan lösning till gagn för de boende i Bjärred och Löddeköpinge och för vandrare längs Skåneleden. Även möjligheter till en bro vid Hög samt en bro vid Borgeby/Vikingatider utreds av projektet.

Evenemang längs ån

Inom ramen för projektet har utvecklats nya kulturevenemang vid ån som passar in i vårt historiska koncept. Vi bidrar även till att förstärka vissa befintliga evenemang. Detta sker i ett samarbete med flera aktörer i vår kommun, som Vikingatider, Högs gästabud, Å-simmet, Kävlinge musikförening och Kulturskolan.

Trots coronapandemin kunde vi i samarbete med Vikingatider i augusti 2020 och 2021 genomföra flera coronasäkrade picknickkonserter vid ån, vikingatida å-vandringar samt sagostunder vid ån under sommaren.
Även en stolt nyproducerad dramatisering av det historiska ”Slaget vid Kyfflinge bro” med skådespelare, statister och hästar genomfördes hösten 2021 på Vikingatider inför en stor publik.

Historiepodd om ån
En historiepodd om Kävlingeån har tagits fram av projektet under hösten 2021. Podden har 10 avsnitt som sträcker sig ända tillbaka till tiden då megalitgravarna skapades, via vikingatiden, industrialiseringen och fram till våra dagar.
Skapare av podden är historikern Estelle Nambord från Löddeköpinge. Podden släpps under vintern. Mer om detta inom kort!

Avslutningsåret 2022
Nu planerar vi vidare för 2022. Vi jobbar med flera projekt: 500 nya å-vårdare ska utses under året, En Hälsans stig ska etableras i Kävlinge, en utveckling av teaterpjäsen ”Slaget vid Kyfflinge bro” ska genomföras, å-vandringar och historiska sagostunder ska göras, vissa konserter med tillhörande å-vandring kommer att ske, samt slutförande av en förstudie för minst en ny övergång för vandrare och kanske hästar över ån. Även en förstudie av en möjlig kanotled samt en förstudie kring ett speciellt projekt som ska lyfta fram megalitgravarna vid ån förbereds också inom projektet.

Har du frågor, kontakta projektgruppen

Verksamhetskontor för projektet

Verksamhetskontor:
Bruksgatan 5,
244 30, Kävlinge

1000 år längs ån är ett Leaderprojekt inom Kävlinge kommun.

Logga för Leader-projekt och för Europeiska jordbruksfonden

Nyfiken på genomförda projekt?

Läs mer om genomförda projekt, vad de syftade till, målgrupp och resultat. Här finner du bland annat Leaderprojektet VäxtKraft Häst Lundaland.

Till genomförda näringslivsprojekt

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?