Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förebygga brott

Så försvårar du för tjuven

 • Använd godkända lås monterade av auktoriserad låssmed. Tänk på att många inbrott sker via terrassdörren. Skaffa fönsterlås, även i källarfönster.
 • Koppla rörelsedetektorer till ytterlampor så att de börjar lysa om någon rör sig i närheten. Klipp ner häckar så att det blir bättre insyn i trädgården.
 • Skaffa timer som tänder och släcker inomhusbelysning.
 • Installera inbrottslarm.
 • När du är bortrest, informera en granne som kan hjälpa dig med post, tidningar och vara allmänt uppmärksam.
 • Släpp inte in någon okänd i din bostad. Kräv legitimation om du är osäker i samband med att någon ska utföra reparationer eller annat i din bostad.
 • Glöm inte hemförsäkringen! Den skyddar din privata egendom vid bl a brand, vattenskada och inbrott.

Om du bevittnar ett brott

 • Ring polisen! Vänta inte tills skada när skedd, då minskar polisens möjligheter att hitta förövaren väsentligt.
 • Var uppmärksam. Memorera utseende och särdrag, din information tillsammans med polisens erfarenheter kan leda till ett gripande.
 • Om situationen känns osäker, håll dig på avstånd och iaktta detaljer. Gå inte in och försök avbryta om du inte känner dig absolut säker.
 • Om förövaren ger sig av från brottsplatsen, följ efter på betryggande avstånd om det känns säkert. Notera eventuellt bilnummer och vart personen är på väg. Lämna informationen till polisen.
 • Genom att ge sig till känna på betryggande avstånd kan många brott förhindras. Visa förövaren att du ser vad som är på väg att hända genom att ropa. 

Alltså: visa civilkurage med omdöme!

Så skyddar du dig mot brott

Cykeln

 • Lås om möjligt alltid fast cykeln i ett fast objekt.
 • Om låsvajer används - lås fast båda hjulen och ramen i det fasta objektet.
 • Märk cykeln med ett stöldskyddsnummer som registreras hos Svenska Stöldskyddsföreningen.
 • Anteckna ramnumret och ge det till polisen om cykeln blir stulen.

 Bilen

 • Låt inte tjuven rensa bilen - gör det själv. Ta med dig alla värdeföremål när du lämnar bilen, även om det är för en kort stund.
 • Förse bilen med larm. Kontrollera att produkten är provad och intygad av Svenska Stöldskyddsföreningen.
 • Parkera hellre på en upplyst parkeringsplats än i ett oskyddat parkeringshus.
 • Tänk även på den egna skyltningen: Dekaler om medlemskap i golfklubb innebär att sex månader om året ligger bagen i kofferten, dekal om medlemskap i Jägarförbundet skvallrar om att det finns vapen hemma osv.
 • Ha helst bilradio med stöldskyddskassett så att det går lätt att ta med radion.

 Bostaden

 • Lämna aldrig din bostad olåst även om du bara är borta en kort stund.
 • Gör en värdeförteckning över stöldbegärlig egendom. Fotografera och lås in detta i bankfack.
 • Montera s.k. fönsterlås på källarfönster och andra fönster där tjuven utan insyn kan ta tid på sig för att komma in.
 • Se till att dina nycklar inte går att härleda till din bostad. Ett bra skydd är att använda stöldskyddsföreningens nyckelbricka. Då är det bara polisen som kan identifiera nycklarnas ägare.

 Att tänka på i semestertider

 • Tala om för grannen att du reser bort.
 • Be en granne se efter huset eller lägenheten och förse grannen med uppgifter om var du kommer att befinna dig, din vistelseadress.
 • Installera en klockströmbrytare som kan slå till och från strömmen till lampor, radioapparater mm.
 • Har du barn kan du lägga ut leksaker som bollar, plasthinkar och spadar på tomten så att det ser ut som att barnen lekt under dagen.

 Du kan be din granne

 • Ta in posten dagligen.
 • Lägga sopor i soptunnan och ställa ut den för tömning.
 • Klippa gräsmattan på sommaren och skotta snö på vintern.
 • Ställa bilen på uppfarten då och då.

 Dessutom kan du

 • Röra dig ute bland ungdomar på kvällar och nätter.
 • Säga ifrån om du ser att någon beter sig illa mot någon annan person eller föremål.
 • Föregå med gott exempel.

Källa: Brottsförebyggande rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2018-11-29

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga