Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Aktiv Senior

Senior och frivilligsamordning

Senior- och frivilligsamordningen i Kävlinge kommun ska utformas i Nära dialog med kommuninvånarna och deras behov i centrum för att utveckla en verksamhet som skapar möjligheter till samvaro, sammanhang och utveckling. Senior- och frivilligsamordnarna tillsammans med en hälsopedagog är ett team som kommer att finnas på kommunens träffpunkter för att stötta föreningsliv och ideella krafter att fylla träffpunkterna med verksamhet samt planerar kommungemensamma kulturaktiviteter. Teamet undersöker vilka verksamheter som efterfrågas, samordna frivilliga, hjälpa till att starta upp aktiviteter och stötta ideella krafter att driva dem vidare på egen hand.

Vill du bli Frivillig? Maila ditt intresse till halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se

Förebyggande hembesök

Alla Kommunens invånare som fyllt 75 år erbjuds ett hembesök med syfte att genom förebyggande information minska ohälsa hos kommunens äldre invånare. Vid hembesöket informerar vi om faktorer som kan påverka livssituationen och samtalar kring hur vissa av följande riskfaktorer kan förebyggas.

intervjuformulär används som samtalsstöd

  • hur kommunens äldreomsorg fungerar
  • råd om smarta vardagshjälpmedel
  • fallförebyggande åtgärder
  • risker i hemmet
  • aktiviteter i närområdet
  • livsstilsrelaterade faktorer som motion, sömn, kost och näring
  • eventuell kartläggning av olika funktionsförmågor

Intervjuformulär används som samtalsstöd. Du kan få förebyggande besök mellan 1-3 gånger.

Vill du ha ett hembesök? Maila ditt intresse till halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se


Uppdaterad 2018-11-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER