Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Boenden, särskilda

Inom kommunen finns olika typer av boenden. Särskilt boende beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)  eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom båda dess bostadstyper finns det tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt.

Särskilt boende - äldreboende

Boendet vänder sig till dig som är äldre och/eller har funktionshinder, där stöd och befintliga hjälpinsatser från hemvården inte längre är tillräckligt. En diagnostiserad demenssjukdom kan också göra att en annan boendeform kan bli aktuell.

För att flytta till ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen krävs ett beslut av en biståndsbedömare. Så här gör du en ansökan.

Lagen om valfrihet (LOV)

I Kävlinge kommun finns Lag om valfrihetssystem (LOV) kopplat till val av särskilt boende. LOV innebär att du som är beviljad en plats på ett särskilt boende skall ges möjlighet att välja vilket boende du önskar, i mån av plats.

Tilldelning av lägenhet kommer, i mån av plats, ske enligt önskemål. I de fall där vi inte kunnat tillgodose ditt önskemål kommer du att erbjudas en tillgänglig lägenhet på annat boende, men med möjlighet att sätta upp dig på kölista till önskat boende. Byte av boende erbjuds enligt kölistan så snart det finns en tillgänglig lägenhet. Läs mer om vilka särskilda boenden du kan välja på.

Serviceboende

Serviceboende är en bostadsform för dig som är äldre och/eller funktionshindrad. Den kan beskrivas som en mellanform av ett privat boende och en lägenhet i ett särskilt boende - äldreboende.

Korttidsboende

Tillfälligt boende för rehabilitering och återhämtning efter sjukhusvistelse. Korttidsboendet kan även fungera som avlastning.

Boende för vuxna med funktionsnedsättning

Personer som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd med boende på olika sätt, till exempel anpassat boende eller bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Så här gör du en ansökan.

En av våra gruppbostäder är upphandlad enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) vilket innebär att boendet drivs av privat utförare på uppdrag av kommunen.

Familjehem

Barn och ungdomar som riskerar fara illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem.

Uppdaterad 2020-04-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga