Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Morgondagens omsorg

Delstrategin Morgondagens Omsorg ingår i den kommunövergripande utvecklingsstrategin med målet att bli Skånes bästa boendekommun. Kommunfullmäktige har fastställt ett antal mål för att nå visionen, varav ett är att omsorgen ska tillhöra de bästa i landet.

Sektor Omsorgs ska ha ett värdegrundat och salutogent synsätt. Det betyder, att vi i mötet med den enskilde, fokuserar på det friska det vill säga det som påverkar hälsan positivt samt att den enskildes tillvaron blir begriplig, meningsfull och hanterbar. Schemaplaneringen gällande genomförandet av vård och omsorg ska bygga på en god kontinuitet med så få personal kring den enskilde.

Vikten av att arbeta förebyggande för att motverka och förhindra ohälsa, är viktigt. Det görs idag genom dagcentraler och en stor del av arbetet sker via en särskild del av sektor Omsorg, den hälsoförebyggande enheten. Det är av stor vikt att kommunen arbetar med förebyggande insatser så sektor Omsorgs målgrupp kan hålla sig friska så länge som möjligt och kunna leva aktiva liv.

Framtidens utmaningar

Framtidens utmaning för sektor Omsorg är dels den utmanande demografiska utvecklingen där antalet personer i åldern 80 år och äldre kommer att öka. Målgruppen inom funktionshinder har andra behov än nuvarande målgrupp. Många av sektor Omsorg yrkeskategorier, är bristyrken och det är svårt att rekrytera ny personal. Sammantaget kommer detta ställa nya, utmanande krav på omsorgen och organisationen.

Kommunens åtagande blir större och målgrupperna kommer att ha ökade förväntningar på välfärden. De kommer ställa krav på en omsorg med en än tydligare individuell anpassning exempelvis kring boende och digitala lösningar.

För att möta dessa framtida utmaningar har sektor Omsorg format organisationen för att främja samarbete, öka möjligheter till att arbeta effektivare, ”smartare” samt förebyggande.

Sektor Omsorg ser den tekniska utvecklingen som en möjlighet, både i det enskilda hemmet, på boenden men även som hjälpmedel, både för målgrupp och personal.

Förändringar i omvärld och närmiljön kan snabbt förändra de välfärdstjänster som sektor Omsorg ansvarar för. Det ska finnas en god beredskap inför olika extraordinära händelser.


Uppdaterad 2021-01-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga