Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter omsorg

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan utförare än kommunen ska avgiften betalas till kommunen.

Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras.
För 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr. Det innebär att den högsta avgift man kan betala för kommunal hemvård är 2 138 kr/månad, den så kallade maxtaxan.

Vid bestämning av nivån på hemvårdsavgiften summeras timmarna för hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften betalas per person.

Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Hemvård

Hemtjänst (omvårdnad), inklusive delegerad hemsjukvård

110 kr/timme

Hemsjukvård som utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut)

216 kr/dag med hemsjukvårdsinsats

Servicetjänster (städ och tvätt)

260 kr/timme

Trygghetstelefon

216 kr/mån

Hjälpmedelspaket, korttidshyra

162 kr/månad

Kost

Fullkostabonnemang

Gruppboende eller äldreboende

3 270 kr/månad


Lunch/middag

Dagcentral

75 kr/portion


Dessert

Dagcentral

10 kr/portion


Näringsdryck

1 dryck/dag

140 kr/månad


Näringsdryck

2 drycker/dag

280 kr/månad


Dagverksamhet

Personer med kognitiv funktionsnedsättning: 108 kr/dag, 22 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Korttidsplatser

Korttidsenhet

180 kr/dygn**

Växelvård

180 kr/dygn**


** 71 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Andra avgifter

Trygghetstelefon: 216 kr/mån och person
Byte av armband: 60 kr

Avgiften betalas ej om man har hemvård på hög nivå. Den prövas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Rätt att överklaga

Beslut om förbehållsbeloppets och avgiftens storlek kan överklagas. Information om hur man gör detta skickas ut tillsammans med avgiftsbeslutet.


Uppdaterad 2021-02-22

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga