Hur söker jag hjälp?

På denna sida finns information om hur du söker hjälp och vad som händer efter din ansökan.

Kontakta biståndshandläggare

Du vänder dig till en biståndshandläggare och tillsammans bokar ni in tid för ett möte.

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilket område du bor i. Kontaktlistan nedan över våra biståndshandläggare hjälper dig att hitta rätt.

Arvidsborg, Billingshäll, Korsbacka, Vattentornet, Västra Gryet:
Biståndshandläggare Helena Melin
Telefonnummer: 046 - 73 97 01
E-postadress: helena.melin@kavlinge.se

Centrala Kävlinge, Kullagården, Rinnebäck/Rinnbo, Lilla och Stora Harrie, Stationsstaden, Södervidinge, Östra Gryet:
Biståndshandläggare Malin Mattsson
Telefonnummer: 046 - 73 96 02
E-postadress: malin.mattsson@kavlinge.se

Hög, Norrehed, Sandskogen, Vikhög, Lyckorna, Löddeköpinge tätort:
Biståndshandläggare Åsa Wiener
Telefonnummer: 046 - 73 96 57
E-postadress: asa.wiener@kavlinge.se

Barsebäck, Dösjebro, Furulund, Henkelstorp, Hofterup, Saxtorp, Västra Karaby, Ålstorp:
Biståndshandläggare Ebba de Val (vikarie för Sara Löfvendahl)
Telefonnummer: 046 - 280 41 15
E-postadress: ebba.deval@kavlinge.se

Uppföljning av hemtagning och korttidsboende efter sjukhusvistelse:
Biståndshandläggare Ulrika Calling
Telefonnummer: 046 - 73 92 11
E-postadress: ulrika.calling@kavlinge.se

Telefontider

Helgfria vardagar

Klockan

Måndag

08.00 - 09.00

Tisdag

08.00 - 09.00

Onsdag

13.00 - 14.00

Torsdag

08.00 - 09.00

Fredag

08.00 - 09.00

Hjälp som kan erbjudas

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd med exempelvis:

Hur ansöker du om hjälp?

Du kan ansöka om hjälp muntligt eller skriftligt. Ansökan görs av dig, en legal företrädare eller genom en giltig framtidsfullmakt. Ansökan görs vanligen under ett möte med biståndshandläggare. Under mötet pratar vi bland annat om:

  • Hur ditt boende och din omgivning ser ut
  • Din fysiska och psykiska hälsa
  • Hur din vardag ser ut
  • Varför du söker hjälpen

Du bestämmer själv om du vill ha med dig någon på mötet, till exempel en vän eller anhörig.

Utredning av ditt behov av hjälp

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen.

Efter ansökan inhämtar biståndshandläggaren information från dig. Med ditt samtycke inhämtas även information från andra som till exempel anhöriga, hemtjänst och läkare.

Beslut

All inhämtad information blir underlag för ett beslut som du får skickat hem till dig. I beslutet står det om du blivit beviljad den hjälp du ansökt om.

Om dina behov förändras kan du när som helst göra en ny ansökan eller avsluta beviljad hjälp. Biståndshandläggaren kan även ompröva beslutet om det framkommer att dina förmågor förbättrats och hjälpen inte längre behövs.

Minst en gång om året görs en uppföljning av ditt beslut. Biståndshandläggaren kontaktar dig för att se om dina behov har förändrats. Du får därefter ett nytt beslut.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. I samband med avslaget får du information om hur du gör för att överklaga.

Från den dag du tagit emot beslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till omsorgsnämnden.

Om du behöver hjälp att överklaga kan du vända dig till din biståndshandläggare.

Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Information om hur du överklagar.

Vad ska jag betala? 

Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras. Information finns på sidan om avgifter för vård och omsorg.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?