Färdtjänst, ledsagning och sjukresor

Att kunna resa till olika platser och besöka vänner och bekanta är en del av vardagslivet. Samhällets mål är att de allmänna kommunikationerna ska vara tillgängliga för alla.

I Skåne har Skånetrafiken ansvaret med att förbättra tillgängligheten på bussar och tåg. Det är inte alla som klarar av att åka kollektivtrafik. Därför finns färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor som ett komplement.

Mindre buss med ramp som hämtar en person som sitter i rullstol

Färdtjänst

Färdtjänst är en kollektivtrafik för personer som på grund av sitt funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer. Det innebär att flera färdtjänst-resenärer som har ungefär samma resväg kan åka tillsammans och att det inte alltid blir närmaste vägen till resmålet.

Ansök om färdtjänst

Ansök om färdtjänst via vår e-tjänst.

Riktlinjer för färdtjänst

I Kävlinge tillämpar vi följande riktlinjer:

  • Möjlighet att göra individuella bedömningar för resor till arbete och studier.
  • En funktionsnedsättning anses inte vara tillfälligt om det varar längre än tre månader.
  • Ledsagare beviljas till dem som behöver hjälp under resan, till exempel personer med diagnosen demens eller demensliknande sjukdom.
  • Funktionsnedsatt förälder som behöver ta sitt barn till förskola eller skola har rätt att göra den resan med sitt periodkort för arbetsresor med färdtjänst.
  • Möjlighet att åka till/ från folkhögskola i begränsad omfattning.
  • Sökande och innehavare av färdtjänsttillstånd ska framöver få en sammanhängande och lättillgänglig information genom e-tjänster och kundservice om vad som gäller för färdtjänsten.
  • Kommunen  har tecknat avtal med Skånetrafiken, vilket ger möjlighet för personer med färdtjänsttillstånd att tillsammans med ledsagare få fria resor med Skånetrafiken.

Reslängd och kostnad

  • Resor får ske inom en radie på 5 mil från bostadsadressen.
  • Avgiften är 30 procent av taxameterpriset om du åker ensam. Åker flera färdtjänstberättigade tillsammans betalas 35 procent av taxameterpriset. Kostnaden fördelas på resenärerna.

Två enkla resor per vecka

Personer över 65 år som inte är berättigad färdtjänst men som har ett sådant avstånd till kollektivtrafiken att de inte orkar bära hem kassar med dagligvaror kan ansöka om två enkla färdtjänstresor per vecka. Den sökande får då två enkla resor per vecka från bostaden till närmaste tätort, det vill säga Kävlinge, Furulund eller Löddeköpinge.
Ansök om två enkla resor i veckan via vår e-tjänst.

Riksfärdtjänst

För resor som är längre än 50 km från bostadsadressen kan du få riksfärdtjänst om du inte kan resa till normala reskostnader.

Vi behöver din ansökan senast 21 dagar innan sökt resa på grund av handläggningstid samt för att taxi ska få tid att organisera resan.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsttillstånd är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det ställs högre krav jämfört med Färdtjänstlagen. Riksfärdtjänsttillstånd är en del av de allmänna kommunikationsmedel, där kommunen ger ersättning på den merkostnaden som är direkt orsakad av din funktionsnedsättning. Du som till följd av en funktionsnedsättning riskerar att bli drabbad av merkostnad för att genomföra en resa, jämfört med en icke funktionsnedsatt person, kan ansöka om att bli ersatt för denna merkostnad, det vill säga få ett tillstånd för riksfärdtjänst.

Färdsätt

Ersättning för merkostnad (Riksfärdtjänst) görs i första hand med 2:a klassens tåg och buss. Klarar du inte företa dig resan, trots stöd av tåg- eller bussvärd, kan du ansöka om att få ersättning till att medta ledsagare som stödjer dig under resan. Du måste inkomma med den faktiska merkostnaden för att du ska blir beviljad ersättning för ledsagarens transportavgifter.

Det ska vara styrkt med läkarintyg att du inte klarar tåg- eller bussresa trots stöd av ledsagare innan andra transportalternativ blir aktuella.

Är du i behov av anslutningsresa efter tåg- eller bussresan ansöker du om detta på samma blankett. ​

Frågor kring riksfärdtjänst?

Hör av dig till Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Ledsagning

Ledsagare enligt Färdtjänstlagen​

Klarar du inte att resa, trots stöd av chauffören, kan du ansöka om att få tillstånd för ledsagare som stödjer dig under färdtjänstresan. För ledsagare betalas ingen avgift. Kommunen har inte någon skyldighet att ordna ledsagare till beviljad resa.

Medresenär enligt Färdtjänstlagen

Medresenär som reser med den som fått tillstånd till färdtjänst, utan att vara ledsagare, kan alltid följa med om plats finns. Medresenären betalar färdtjänstavgift och ska följa med under hela resan.

Ledsagare enligt Riksfärdtjänstlagen​

Klarar du inte att resa på egen hand, trots stöd av tåg-och bussvärd eller chaufför, kan du ansöka om att få tillstånd för ledsagare som stödjer dig under resan. Du måste inkomma med den faktiska merkostnaden för ledsagarens transportavgifter för att bli beviljad ersättning (detta gäller enbart om du ska resa tillsammans med ledsagare i 2:a klassens tåg eller buss). Kommunen har inte någon skyldighet att ordna ledsagare till beviljad resa. Den omständighet, att sökande inte kan ordna ledsagare, medför inte att tillståndet gäller för resa med personbil/specialfordon.

Medresenär enligt Riksfärdtjänstlagen

Riksfärdtjänstlagen ålägger inte kommunen någon skyldighet att tillåta medresenär. Dock kan en medresenär själv boka sin resa med samma transportmedel som den riksfärdtjänstberättigade. Därvid gäller respektive transportföretagets bestämmelser för resan och medresenären betalar sina egna reskostnader enligt transportföretagets avgiftsregler.

Sjukresor

Kontakta Skånetrafiken vid sjukresor

Skånetrafiken är de som ansvarar för sjukresor i Region Skåne. De administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger även information.

Information om sjukresor och kontakt finns på Region Skånes webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är en sjukresa?

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?