Artikeln publicerades 19 augusti 2022

Dags för årets vattenmätaravläsning

Har du betalat för mycket eller för lite för vattenförbrukningen? Nu är det dags att läsa av din vattenmätare. 

Tre gånger per år får du en faktura för vatten och avlopp. Dessa fakturor grundar sig på förra årets vattenmätaravläsning.

En gång per år skickar vi ut en uppmaning, där vi ber dig som har en kommunal vattenmätare att läsa av den och skicka in uppgifterna till oss. Detta är för att korrigera årets förbrukning mot vad du har fakturerats. Lämnar du in din avläsning i tid korrigeras årets sista faktura så du betalat rätt för din förbrukning 2022.

Webb, telefon eller brev - välj det som passar dig bäst

I brevet du får av oss finns all information du behöver. Du kan lämna din avläsning via internet, telefon eller kostnadsfritt skicka in avläsningskortet med posten.

Om du har lämnat in din avläsning och ändå får en påminnelse har troligtvis din avläsning avvikit för mycket jämfört med förra årets avläsning. Då sorterar systemet automatiskt bort den. Hör av dig till Kontakt Kävlinge i så fall, så kan de hjälpa dig.

Tänk på att:

  • Kontrollera mätarnumret så det stämmer med det på avläsningskortet.
  • Läs siffrorna på rätt håll, enheten m3 ska stå sist.
  • Har du glömt att lämna in avläsningen och får en påminnelse, tänk på att det är nya inloggningsuppgifter. De du fick i första utskicket fungerar inte längre.

Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätare
  1. Kontrollera mätarens ID-nummer. Det står stansat eller tryckt på mätaren.
  2. De här siffrorna ska läsas av. Kontrollera så du läser siffrorna på rätt håll, enheten(m³) står efter siffrorna.
  3. Det lilla svarta hjulet ska stå helt still då vattenförbrukningen är noll, rör den sig ändå indikerar det ett läckage i fastigheten.

Så läser du av din digitala vattenmätare

Vi har påbörjat utbyte av de gamla mekaniska vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Avläsningen ska lämnas som vanligt då vi ännu inte har utrustningen som krävs för att kunna fjärravläsa mätarna.

Den digitala vattenmätaren har sex siffror och tre decimaler. Vid avläsning ska endast siffrorna till vänster om decimaltecknet rapporteras in. Om mätarställningen börjar med nollor så ska inte de noteras.

Digital vattenmätare