Artikeln publicerades 7 januari 2022

Begränsad framkomlighet på Harrievägen vecka 2-3

På grund av utbyggnad av VA-ledningar kommer det råda begränsad framkomlighet på Harrievägen, strax österut om korsningen med Kvarngatan. Arbetet beräknas pågå mellan 10 och 21 januari och innebär begränsad hastighet och framkomlighet.

Tack för visad hänsyn!