Artikeln publicerades 22 november 2021

Arbetet vid Harrievallen påbörjas

Måndagen den 22 november påbörjas arbetet av att förvandla den tidigare fotbollsplanen vid Harrievallen till ett nytt villakvarter med tillhörande grönområden. Arbetet kommer att pågå till sommaren 2022.

Arbetet kommer att delas upp i två delar. Ett där vi kommer att bygga gator, belysning, grönområden samt förbereda tomtmark och en senare del som genomförs när tomtköparna uppfört sina hus.
Det kommer att utföras schaktnings-och packningsarbeten på arbetsplatsen. Det kan därför ibland förekomma höga ljudnivåer samt närboende kan känna av vibrationer. Arbetstiden är begränsad till 07.00-18.00.