Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tobak och liknande produkter samt folköl

För att få sälja tobak måste du sedan den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen. Försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och/eller folköl ska anmälas till Kävlinge kommun. Du måste även betala en tillsynsavgift och ha ett egenkontrollprogram.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2017/18:156, som träder i kraft den 1 juli 2019. Detta innebär att det införs tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.

Tillståndsansökan för att sälja tobak ska vara kommunen tillhanda senast 1 november 2019 och avgiften ska vara betald senast detta datum. Under utredningstiden får tobaksförsäljningen fortgå.

Tobak

Du måste ha tillstånd av kommunen för att få sälja tobak till konsumenter.

Tillståndsansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 november 2019 och avgiften ska vara betald senast detta datum. Under utredningstiden får tobaksförsäljningen fortgå.

Tillståndsansökan kostar 7000 kr.

Villkor för att få sälja tobak

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
  • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska även ha en innehållsdeklaration.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobak. När du anmäler försäljning av tobaksvaror ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Kommunen kontrollerar att försäljare av tobak följer de regler som finns.

Tillsynsavgiften är 2000 kronor per år.

Liknande produkter

Liknande produkter innebär bland annat e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Försäljning av dessa produkter ska anmälas till kommunen. Det kostar ingenting att anmäla försäljning av dessa varor.

Villkor för att få sälja tobaksliknande produkter

  • Du får bara sälja tobaksliknande varor till personer över 18 år.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobaksliknande produkter. När du anmäler försäljning av tobaksliknande varor ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Kommunen kontrollerar att försäljare av tobaksliknande produkter följer de regler som finns.

Tillsynsavgiften är 2000 kronor per år.

Folköl

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till kommunen. Om du sedan tidigare har serveringstillstånd behöver du inte anmäla folkölsförsäljning.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Villkor för att få sälja folköl

  • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.
  • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl. När du anmäler om försäljning av folköl ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Kommunen kontrollerar att försäljare av folköl följer de regler som finns.

Tillsynsavgiften är 2000 kronor per år.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsskyldighet vilken ska genomföras minst en gång om året. Vid tillsyn kontrollerar kommunen att varorna är korrekt märkta, måttfullt exponerade och att åldersgräns efterföljs.

Ägarbyte

Du behöver göra en ny anmälan till kommunen om försäljningsstället byter ägare. Det gäller tobak, liknande produkter samt folköl. Avgiften för förändrade ägarförhållande är 4000 kr.


Anmälan och egenkontrollprogram


Inbetalning sker på bankgiro 603- 8657, ange företagsnamnet som referens.


Uppdaterad 2019-09-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER