Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vår digitala agenda

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Kävlinge kommun ska göra en samlad satsning på digitalisering. Syftet är samordna, prioritera samt säkerställa att den digitala utvecklingen sker strukturerat och effektivt.

Vår digitala agenda

En viktig del i arbetet är att alla kommunens verksamheter samordnas kring en gemensam digital agenda. Syftet är att fastställa en strategisk riktning för arbetet och främja ett gemensamt förhållningssätt.

Vision

Kävlinge kommun ska bli Skånes bästa boendekommun och det finns 15 kommunövergripande mål för att uppnå visionen. Genom att i allt utvecklingsarbete tänka digitalt först bidrar alla verksamheter gemensamt till att nå kommunens mål och vision.

Vad betyder digitalisering för Kävlinge kommun?

Digitalisering handlar om att använda teknikens möjligheter i verksamhetsutvecklingen, att effektivisera och kvalitetssäkra processer med hjälp av digitala verktyg.

Vilka effekter ska uppnås med hjälp av digitalisering?

  • En enklare vardag för våra medborgare och företagare, vilket i sin tur gör kommunen till en mer attraktiv kommun för boende och företagare
  • Ökade möjligheter att kommunicera med kommunen oavsett tid och rum
  • En digital arbetsmiljö som leder till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare
  • Använda digitalisering för att säkra den framtida kompetensförsörjningen
  • Ökad kvalitet
  • Ökad effektivitet
  • Ökad hållbarhet och mindre resursutnyttjande

Fokusområden 2017-2018

Utveckla digital kompetens och digitalt mindset

Inom alla verksamheter öka medvetenheten samt sätta digitalisering på agendan. Det handlar om förändringsprocesser och förändringsledarskap.

Utveckla den digitala arbetsplatsen

Effektivisera processer så att medarbetare utan hänsyn till tid, rum eller enhet ska kunna utföra sina uppgifter och nå den information som bidrar till att lösa deras behov. Det handlar om att utveckla arbetsprocesser, arbetsformer och metoder.

Utveckla servicewebb med mina sidor och digital signering

Ta ett gemensamt grepp kring alla e-tjänster och samla dessa under en medborgaringång. Medborgare ska utan hänsyn till tid, rum eller enhet ska kunna utföra sina uppgifter och nå den information som bidrar till att lösa deras behov.

Verka för att utveckla den smarta staden

I samarbete med andra aktörer och intressenter tänka in digitalisering i ett hållbart samhällsbyggande.

Viktiga förutsättningar för lyckas

En viktig förutsättning är att utgå från de gemensamma värdeorden öppenhet, utveckling och engagemang. Samtidigt handlar det om att bejaka en förändringsbenägen kultur och organisation och att till vara på digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen genom att göra det till en ledningsfråga.

För att lyckas med detta behöver kommunens chefer rustas så att de kan leda den digitala utvecklingen och ta tillvara medarbetarnas idéer. Andra viktiga förutsättningar är att alla medarbetare gemensamt omvärldsbevakar och samverkar med andra kommuner, organisationer eller intressenter. Kävlinge kommun ska bevaka och vara delaktig i övriga nationella initiativ och använda de gemensamma standarder som finns.

Ytterligare en viktig förutsättning är att öppen data används som förhållningssätt i utvecklingsarbetet.

Uppdaterad 2018-01-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga