Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Våra kommunövergripande mål

Med visionen som grund samt omvärldsanalys och hänsyn tagen till tidigare års uppföljningar antogs det, inför mandatperioden 2015-2018, 16 stycken kommunövergripande mål som var och ett adresserats till en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå.

Fullmäktiges kommunövergripande mål utgår från de fem olika perspektiven Kävlingebon, Samhällsutveckling, Medarbetaren, Ekonomi och Miljö. De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning för att uppnå visionen. Alla nämnder som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.

Kommunövergripande mål 2018

Klicka på bilden för att se den i större format.

Nämndsmål beslutas av respektive nämnd i kommunen och tydliggör innebörden av de kommunövergripande målen för en nämnd. Måluppfyllelse av ett nämndsmål mäts med nämndens egna indikatorer.

Mål och deras indikatorer

För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat, finns indikatorer. Alla indikatorer i vår målstyrning är underlag för vår utvärdering av om vi når våra mål eller inte. Indikatorn ger signaler (indikationer) som talar om för oss om vi är på rätt väg mot målen. För varje indikator anges ett acceptabelt värde. När indikatorn når acceptabla värdet anses mätningen vara positivt bidragande för måluppfyllelsen.

För många av indikatorerna redovisas också ett medelvärde och högsta uppnådda resultat från den senaste mätningen. Dessa värden redovisas i samband med indikatorernas acceptabla värden.

När ett acceptabelt värde tas fram är det viktigt att den är relevant för uppföljningen. Vi ställer oss frågan: Om vi idag har ett utfall för en indikator, vad ska det utfallet vara i framtiden för att mätningen (indikatorn) ska anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen?

Kommunövergripande mål 2015-2018PDF

Uppdaterad 2018-10-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER