Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ledamöter

Nämndens verksamhet regleras i förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar SFS 2007:1054. I denna framgår att nämnden särskilt ska:

  • följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den anläggning som nämnden är utsedd för,
  • inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid anläggningen, 
  • inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen, 
  • ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen, och 
  • svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor.

Ledamöter och ersättare under perioden 2015-2018

LEDAMÖTER

Pia Almström (M)
Roland Palmqvist (S)
Tommy Almström (M)
Mikael Juul Sörensen (L)
Margareta Ottmer Svensson (C)
Johan Ericsson (M)
Catrin Tufvesson (S)

ERSÄTTARE

Anders Lindvall (M)
Sofia LIndblom (M)
Vivianne Sahlén-Hamrin (M)
AnnaPeri Erlandsson (MP)
Ulf Persson (S)
Gunilla Tornqvist (S)
Larserik Johansson (S)

Mats Rosén, Kävlinge kommun, är nämndens sekreterare


Uppdaterad 2017-04-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER