Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tyck till om nya stambanan mellan Lund och Hässleholm

Järnvägsräls genom grönt landskap

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Lund och Hässleholm. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå och Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdigbyggd kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare.

– Vi anser att nya stambanor för höghastighetståg har en viktig roll i att stimulera regionens utveckling. Det innebär ökade möjligheter för invånare och företag i Kävlinge och Skåne att göra snabba regionala och nationella resor, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Under perioden 20 januari till 16 mars genomförs projektets tredje samråd för utredningen av stambanans placering. Kommuner, myndigheter och privatpersoner får nu en möjlighet att lämna synpunkter. Utredningsområdet berör Kävlinge kommuns östra delar, vilket bland annat innefattar Kävlinges östra gräns samt byarna Lilla Harrie, Stora Harrie och Virke.

– Under lokaliseringsutredningen arbetar Kävlinge kommun för att värna de lokala värdena så att man tar hänsyn till dessa i ett tidigt skede, förklarar Pia Almström.

Kävlinge kommun har gjort följande ställningstaganden, som ligger till grund för vårt fortsatta arbete:

  • Planera för ett centralt stationsläge i Lund. Kävlinges invånare ska ha god tillgänglighet till den nya stationen för höghastighetståg och det ska vara enkelt att byta mellan olika tågslag.

  • Värna Kävlingeån och dess dalgång med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. En passage över Kävlingeån måste placeras på den mest lämpliga platsen samt utformas så att den tar stor hänsyn till befintliga värden och minskar barriäreffekter. Övergången bör utformas så att den kan tillföra positiva effekter i landskapet.

  • Värna jordbruksmarken. Landsbygden i Kävlinge kommun domineras av ett storskaligt odlingslandskap med högklassig åkermark och långa siktlinjer. Kyrkbyarna är samlingspunkter i landskapet. För att barriäreffekterna och påverkan på landskapet och jordbruket ska bli så små som möjligt behöver dessa studeras tidigt i processen och det är av vikt att redovisa vilken typ av tekniska lösningar som kan ta denna hänsyn.

  • Motverka barriäreffekter för Lilla Harrie. En fördjupad social konsekvensanalys bör göras för hur orten påverkas om järnvägen skulle dras väster om Lilla Harrie och bullerpåverkan behöver studeras.

  • Särskilt känsliga områden ska undvikas. Det rör sig om områden med natur-, kultur-, rekreations- och sociala värden som är särskilt känsliga för en ny järnväg.

Lämna synpunkter och få mer information

På grund av pandemin genomförs samrådet digitalt. På Trafikverkets webbplats finns en interaktiv karta där det går att lämna synpunkter. Här finns också presentationer som visar hur lokaliseringsalternativen tagits fram. Sista dag att lämna synpunkter är den 16 mars.

Trafikverket kommer även att hållas fyra digitala frågestunder med möjlighet att ställa frågor till projektets medarbetare:

  • 10 februari klockan 12-13 och klockan 18-19
  • 2 mars klockan 12-13 och klockan 18-19

Läs mer om projektet, de digitala frågestunderna och lämna dina synpunkter på projektets webbplats www.trafikverket.se/hassleholm-lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över utredningsområdet.

På kartan ser du utredningsområdet för projektet Ny stambana Hässleholm-Lund. Inom det markerade området planeras den nya järnvägen. Illustration: Trafikverket

Uppdaterad 2021-01-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga