Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Små barngrupper i Kävlinge kommuns förskolor

Ebba, Julia och Lilian har gott om plats för både lek och bus på Nya Dala förskola i Furulund.

Ebba, Julia och Lilian har gott om plats för både lek och bus på Nya Dala förskola i Furulund.

Skolverkets senaste statistik visar att Kävlinge kommuns arbete för att minska barngrupperna i förskolan har gett resultat. Barngrupperna minskar för barn i alla åldrar och Kävlinge har betydligt färre barn i förskolegrupperna än genomsnittet i Sverige.

Skolverket undersöker årligen hur stora barngrupperna i landets förskolor är. I dagarna publicerades statistiken för 2019, som visar att Kävlinge kommun har markant färre barn per grupp än riket i genomsnitt.

– Vi har arbetat målinriktat med vår strategi att minska barngrupperna. Jag är stolt över alla kreativa lösningar och nya arbetssätt som medarbetarna inom förskolan har tagit sig an och som nu har visat resultat, säger Marie Nilsson, biträdande chef för sektor Utbildning.

Att Kävlinge är på rätt väg visar statistiken tydligt:

  • För barn i åldern 4-5 år har grupperna minskat från 15.6 barn per grupp 2018 till 13.8 barn per grupp 2019. I hela Sverige var genomsnittet 15.7 barn per grupp 2019.

  • För barn i åldern 1-3 år har grupperna minskat från 11.6 barn per grupp 2018 till 7.6 barn per grupp 2019. I hela Sverige var genomsnittet 12.3 barn per grupp 2019.

Alla Kävlinge kommuns förskolor har gått från traditionella avdelningar till enheter med mindre team. Läs om hur en av dessa - Nya Dala förskola i Furulund - med hjälp av smart planering har hittat lösningar som fungerar i lokaler som ursprungligen byggts för större grupper:

Barnen i fokus
på Nya Dala förskola

Vi besökte Nya Dala förskola strax efter lunch en gråmulen dag i höstas. Några barn sitter och ritar i pysselrummet, andra leker mamma-­pappa-­barn i rummet bredvid. Det är lugnt och stilla. Så brukar det vara på Nya Dala.

– Vi utnyttjar alla miljöer vi har här på förskolan och planerar dagarna tillsammans så att vi inte är för många inne samtidigt, förklarar förskolelärare Lina Tomsson.

Alla förskolor i Kävlinge kommun ser över sin organisation för att anpassa den till Skolverkets riktlinjer om mindre barngrupper. På Nya Dala har man arbetat i små grupper under en längre tid, men de nya riktlinjerna har ändå inneburit förändringar.

– Sedan tidigt i höstas arbetar nu en förskollärare och en barnskötare tillsammans i de flesta team och det är nytt för oss. Vi planerar och reflekterar tillsammans, berättar Lena Andersson, förskolelärare.

Det har varit en lång process, och det nya arbetssättet kommer att utvärderas.

– Vi har suttit och diskuterat i personalgruppen vid flera olika tillfällen och i olika konstellationer. Vi har lagt fram förslag som vi har vridit och vänt på – vad är fördelarna och vad är nackdelarna? Nu provar vi oss fram och hittills fungerar det bra, säger Lina.

Tydlig struktur

Nya Dala är uppdelad i tre enheter. Enheten Vattnet, som vi besöker, är i sin tur uppdelad i tre team – Bäcken, Älven och Forsen – med mellan nio och femton barn i varje, beroende på ålder.

– Dessa team delar vi sedan i två mindre grupper efter behov och intresse och utefter vad vi planerar att göra. När vi går till skogen är det alltid i den stora gruppen och sedan delar vi upp oss när vi är där, förklarar Lena.

Mycket av förskolans undervisning sker utomhus, och varje måndag planerar teamen hur de ska lägga upp veckan. De grupper som är inne på förmiddagen går ut på eftermiddagen och vice versa. Allt för att skapa en så lugn miljö som möjligt för barnen.

– När vi är färre barn blir miljön lugnare. Alla barn blir sedda och alla barn kan göra sig hörda, säger Lina.

I början hade personalen en strikt struktur för vilka grupper som skulle vara inne och vilka som skulle vara ute. Lena berättar att de nu arbetar mer flexibelt och anpassar sig efter barnens intressen.

– Jag tror vi behövde vara strikta i början, när allt var nytt. Men nu flyter det på väldigt naturligt. Vi byter med varandra när barnen vill fortsätta med ett projekt som de tycker är roligt.

Smidig övergång

Tack vare att man arbetat i små barngrupper redan tidigare gick övergången till den nya organisationen snabbt och smidigt för Lina, Lena och deras kollegor. På bara fjorton dagar var de igång med det nya arbetssättet. De är båda övertygade om att ingen på Nya Dala vill gå tillbaka till att arbeta som de gjorde förr, när alla i en stor avdelning gick ut samtidigt.

– Vi känner att barnen mår bra av det sätt vi arbetar på. Man kan ha en dialog med barnen och vara en väldigt närvarande pedagog, säger Lena

Lina håller med och förklarar hur viktiga de mindre barngrupperna är för undervisningen:

– Jag känner att jag har tid att ge till varje barn. Jag kan hjälpa dem på deras nivå, oavsett om det handlar om att skriva bokstäverna i deras namn eller att hjälpa ett barn att klä på sig.

Det nya sättet att arbeta på är fortfarande under utveckling. De små barngrupperna är dock här för att stanna och på Nya Dala fortsätter man att prova sig fram för ett bra samarbete kollegor emellan – och alltid med barnen i fokus.

När de yngre barnen har undervisning utomhus finns det gott om arbetsro för de äldre  barnen i pysselrummet. Julia och Hedda är djupt försjunkna i sitt arbete.

När de yngre barnen har undervisning utomhus finns det gott om arbetsro för de äldre barnen i pysselrummet. Julia och Hedda är djupt försjunkna i sitt arbete.

Uppdaterad 2020-04-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga