Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Inbjudande entré och grönområde tar form vid Furulund station

Skylt på perrongen vod Furulundsstation.

En tillgänglig och inbjudande entré till stationen och ett grönområde som bjuder in till avkoppling och trygghet ska utformas vid Furulunds samlingspunkt för tåg- och busstrafik.

Nu tar ytor intill Furulund station form för att stå färdigt till invigningen den 12 december. En tillgänglig och inbjudande entré till stationen och ett grönområde som bjuder in till avkoppling och trygghet.

Under vecka 38 påbörjades arbetet med att utforma stationsområdet i Furulund för att skapa en tillgänglig och inbjudande entré till stationen. Intill stationen kommer den befintliga parken att utvecklas för att bjuda in till rekreation och vara ett tryggt stråk som binder ihop Furulunds norra och södra del.

- Vi har haft fokus på att det ska bli en trygg och trevlig miljö. Vi har undersökt och granskat ytorna för att ta tillvara och skapa en välkomnade växlighet och ett trafiksäkert område. I anslutning till stationen kommer bland annat en cykelparkering och pendelparkering att anläggas för att underlätta resor med kollektivtrafik, säger Niclas Jensen, projektchef.

Arbetet kommer att utföras av FASAB Mark AB. Majoriteten av arbetet ska vara klart till invigningen av stationen den 12 december.

Förändringar vid stationsområdet

  • Parkområde och grönytor anläggs med buskage och plantering på båda sidorna av stationen. Det blir fler och mindre växter med hänsyn till sikt samt mer belysning för att skapa trygghet. Den upphöjda planteringscirkeln bevaras för att minnas svunna tider.
  • Pendlarparkering anläggs intill Kungsgatan.
  • Cykelparkeringar anläggs längs med Järnvägsgatan.
  • Återvinningsstationen längs Järnvägsgatan flyttas. Ny placering är inte bestämd.
  • Flera trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis tillgänglighetsanpassad busshållplats och åtgärder för att minimera trafiken i området. Järnvägsvägen och delar av Bantorget blir enkelriktade. Farthinder planeras att anläggs på Kungsgatan i framtiden. Överfarter över spåret har ersatts med gång- och cykeltunnlar.
  • Övervakningskameror sätta upp vid stationsområdet för att skapa trygghet.
Parkområde och grönytor på både sidorna av statationen. Pendlarparkering anläggs intill Kungsgatan.Cykelparkeringar, handikapparkering, busshållplats, handikapparkeringar och av- och påstigningsplatser längs med Järnvägsgatan. Hållplats för ersättningsbussar längs Kungsgatan.

Karta över hur området runt Furulund station kommer att se ut. Klicka på bilden för förstoring.

Ursäkta byggröran

Under byggtiden kommer det att bli större flöde av tung trafik och under vissa perioder kan det uppstå buller.

- Vi hoppas att boende i närheten har överseende med de olägenhet som kan uppstå. Tillsammans med vår entreprenör kommer vi att göra allt vi kan för att minimera störningarna och se till att entreprenaden fortlöper smidigt, säger Niclas Jensen, projektchef i Kävlinge kommun.

Ansvarsfördelning Trafikverket och Kävlinge kommun

Trafikverket och Kävlinge kommun ansvarar för olika delar kring tågstationen i Furulund. Trafikverket ansvarar för spåret, avspärrning mot spårområdet och perrongen. Kommunens ansvarar för gator, park och cykelvägar vid stationsområdet.

Bulleråtgärder och avskärmning längs spåret

Det pågår en process för att utreda omfattningen av Trafikverkets planerade bullerskydd längs spåret. Trafikverket ska redovisa en åtgärdsplan i februari 2022.

Läs mer om Lommabanan och Furulund station

Pendla enkelt, säkert och klimatsmart

Från och med den 13 december tar du dig från Furulund till Malmö på cirka 17 minuter med pågatåg. Det kommer även vara fler avgångar från Kävlinge station till Malmö. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen klockan 06-24. I ett senare skede är förhoppningen avgångar en gång i halvtimmen i rusningstid.

Snabba och smidiga förbindelser kan leda till att fler väljer tåget framför bilen - att resa enkelt, säkert och klimatsmart. Införandet av persontåg på Lommabanan underlättar din vardag som pendlare och dina förutsättningar för ett mer hållbart resande.

Uppdaterad 2020-09-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga