Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Fler satsningar för trivsam miljö och aktiv fritid längs Kävlingeå

Promenadstig längs med Kävlingeå.

Arbetet med att bevara och utveckla en av Kävlinge kommuns viktigaste besöksmål och naturområden pågår. Flera satsningar görs för att skapa trivsamma miljö, förbättra tillgängligheten och bidra till en aktiv fritid med leder och fiskemöjligheter vid Kävlingeån.

Upprustning längs med Kävlingeån pågår ständigt för att skapa en trivsam miljö och aktiv fritid. Senaste tillskottet är en ny brygga vid Kråkängen som bjuder in till både fiske, avkoppling och fotografering. Framöver väntas flera satsningar för att lyfta fram och förbättra tillgängligheten längs ån.

De senaste fyra åren har Kävlinge kommun rustat upp flera delar av den så kallade Å-promenaden på sträckan mellan väg 108 och Storgatan i Kävlinge:

Nya bryggan vid Kävlingeån.

Nya bryggan vid Kråkängen.

Utsikt över ån från bryggans staket.

Utsikt över ån från den nya brygga vid Kråkängen.

 • Fler spänger har byggts för att skapa bättre fiskemöjligheter
 • Utkiksplatsen nedanför Glacé Industri AB i anslutning till Måsängen har renoverats, nya trappor har även byggts likaså en brygga för fiske
 • Nya perennplanteringar
 • Nya solbänkar
 • Bättre och större soptunnor vid flera av fiskeplatserna
 • Ny brygga vid Kråkängen
 • Grillplatser

Under 2021 kommer grönområdet Måsängen fortsätta att utvecklas. Bryggan vid Måsängen behöver bland annat renoveras. När det är klart är alla bryggor enhetliga och i gott skick.


Upprustning av Wegeängens naturområde

Nästa år väntas bättre möjligheter till att strosa och fiska vid Wegeängens naturområde som är beläget uppströms gång- och cykelbron vid Vikenbadet. Redan idag finns ett välskött gångstråk för allmänheten utmed ängsmarken, men kommunen vill öka tillgängligheten till och utblicken över Kävlingeån genom riktade restaureringsinsatser under 2020 och 2021.

- Genom att införa bete kan vi motverka ängarnas pågående igenväxning samtidigt som vi gynnar växter och insekter och ökar allmänhetens tillgänglighet till ett mer varierat natur- och kulturlandskap, säger Patrik Lund, naturvårdstrateg.

Detta ska göras:

 • Boskap ska beta ner området för att skapa bättre utsikt över Kävlingeån, och för att gynna växter och insekter.
 • Stängselpassager till betesmarkerna anläggs.
 • Informationsskyltar om områdets historia, naturvärden mm samt med en översiktlig karta och illustration på tex en växt eller ett djur som finns på området.
 • Två besöks-/fiskeplattformar anläggs för bättre tillgänglighet till vattendraget.

Nya leder, förstudier och skolbesök

Leaderprojektet ”1000 år längs ån” ska lyfta fram, levandegöra och tillgängliggöra ån för kommuninvånarna. Framöver väntas följande aktiviteter inom projektet:

Ledutveckling

Utveckling av gång- och vandringsleder i anslutning till Kävlingeån och Lödde Å. Målet är att lyfta fram och synliggöra ett antal kortare runda gångleder och runda cykelleder som kan knytas samman till längre leder.

Förstudie av broar och förbindelse

Under hösten 2020 inleds ett samarbete mellan Kävlinge och Lomma kommuner för att ta fram en förstudie av en förbindelse med placering någonstans mellan Löddeköpinge tätort och å-mynningen. Projektet planerar även för ytterligare två förstudier för två broar över ån mellan Löddeköpinge och Kävlinge.

Fler skolbesök vid ån

Alla skolor i Kävlinge kommun med elever från årkurs 4-8 har bjudits in att kostnadsfritt besöka Löddeå/Kävlingeån för att göra undersökningar tillsammans med Experimentexpressen från Vattenhallen science center. Skolorna får sin egen plats vid ån att undersöka och ta ansvar för, resultat kommer att följas upp efter ett år. Minst 60 elever per skola kan vara med vid varje tillfälle och samtliga deltagande barn får diplom och tygväska och utses till särskilda ”Å-vårdare”. I våras deltog mer än 300 elever, och i höstas väntas över 200 elever att besöka ån. Läs artikeln om när det första å-vårdarna utnämndes.

Projektet ”1000 år längs ån” pågår i under 2020-2021.

Uppdaterad 2020-10-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga