Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Budget för 2021 antagen

I en tid med stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna antog kommunfullmäktige i Kävlinge kommun på måndagen alliansens reviderade budgetförslag för 2021. Budgeten innebär oförändrad skattesats samtidigt som Kävlinge kommun fortsätter att driva redan beslutade satsningar samt att annonserade sparkrav tas bort. Det osäkra läget i världen medför dock att nya projekt och satsningar får vänta.

Budgetprocessen sköts i våras upp på grund av osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen med anledning av covid-19. Kommunfullmäktige har sedan inväntat regeringens höstbudget.

– Det är fortfarande svårt att sia om den ekonomiska framtiden då statsbidrag och riktade nationella satsningar påverkar våra förutsättningar. Det känns dock bra att vi nu ser ut att landa på ett ekonomiskt resultat som motsvarar 1 % av skatter och bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Pandemin skapar osäkerhet

Osäkerheten i det ekonomiska läget i världen, i Sverige och i kommunerna är av ett slag vi inte skådat tidigare. Situationen gör att de ekonomiska förutsättningarna är extremt svåra att förutspå och med stor sannolikhet kommer att förändras framöver.

Kommuner och regioner har i samband med höstpropositionen fått ökade generella statsbidrag och även riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Till det nyligen presenterade äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare medel för kompetenshöjande åtgärder.

– Sammantaget betyder detta att kommunernas förutsättningar för 2021 ser stabila ut, givet att skatteunderlaget inte faller ytterligare, förklarar Pia Almström.

Kävlinge kommun växer i takt med prognoser och regeringens budgetproposition gör det möjligt att täcka de kostnadsökningar befolkningstillväxten medför.

– Vi kan lämna en högre ersättning för demografin och dessutom kommer riktade statsbidrag att kunna stärka äldreomsorgen. De sparkrav som vi annonserat tidigare för vissa verksamheter är borttagna, förklarar Pia Almström.

Demografi, tillväxt och våra höga ambitioner utmanar dock, samtidigt som konjunkturen bedöms gå in i ett sämre konjunkturläge än vad som tidigare prognostiserats. Tiden för återhämtning efter coronapandemin blir en avgörande faktor för skatteunderlagets tillväxt framöver.

Skånes bästa boendekommun växer fram

Kävlinge kommuns vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Kommunen ska växa till 35 000 invånare år 2025. Med en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före.

Stationsstaden i Kävlinge fortsätter att växa och inflyttningen har börjat. I Furulund kommer tågstationen och öppnandet av Lommabanan i december att stärka ortens utvecklingsmöjligheter. I Löddeköpinge är omdaningen av Tolvåkersområdet i full gång. Förskolan har flyttat in i nybyggda lokaler tillsammans med Kulturskolan och fritidsgården. En ny skola, nya idrottshallar samt utemiljöer för många olika aktiviteter håller på att ta form och kommer att stå klara 2023.

Under 2020 har det fattats beslut om nya satsningar i kommunen. En ny skola planeras i Östra Gryet i Kävlinge och Kullagården, särskilt boende och en träffpunkt för seniorer, ska utvecklas. I höst tar Kävlinge kommun dessutom över den fastighet där det nya badhuset ska byggas och bygglovsprocessen har nu påbörjats. Badhuset beräknas stå klart 2023.

Ett stort arbete pågår med Kävlinge kommuns översiktsplan, som kommer att peka ut färdriktningen för hur kommunen ska fortsätta växa.

– Budgeten som vi nu har fattat beslut om gör det möjligt för oss att fortsätta på vår redan inslagna väg mot Skånes bästa boendekommun, säger Pia Almström.

Mer information:

Budget 2021PDF

Budgetunderlag 2021PDF

 

Uppdaterad 2020-09-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga