Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter inom vård och omsorg ses över

Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att förändra kommunens modell för beräkning av avgifter inom vård och omsorg. Förslaget innehåller förändring av avgifter, både höjning och sänkning, en ny avgift samt att modellen ska förenklas och effektiveras.

Utifrån omsorgsnämndens ekonomiska läge och bokslut 2019 upprättades en handlingsplan med olika aktiviteter där översyn av avgiftsmodellen var en åtgärd för att se över ekonomin och hur Kävlinge kommuns avgiftsuttag skiljer sig från andra kommuner. Omsorgsnämnden föreslår nu en rad förändringar kopplat till avgifter inom vård och omsorg.

- Vi ser först och främst ett behov av att göra det tydligare och enklare för våra invånare att förstå vilken avgift de ska betala och vad de betalar för. Vi vill även justerar avgiftsmodellen så att omsorg och service ligger mer i paritet till riket. Förslaget innebär bland annat att vi inför abonnemang för hjälpmedel för att öka återvinningen av hjälpmedel. Vi vill även avgiftsbefria de tio första timmar för våra anhörigvårdare, detta i syfte att underlätta för dem som drar ett tungt lass hemma, säger Annsofie Turesson, ordförande omsorgsnämnden.

Avgiftsmodellen, kommunens system för hur avgifter fördelas och hanteras, ska ses över under varje mandatperiod, nuvarande är från 2015. I jämförelse med riket ligger Kävlinge kommuns avgifter inom vård och omsorg lågt. Den nya avgiftsmodellen ska leda till tydligare information för brukare – enkelt och transparent. Det finns även behov av en bearbetning och modernisering av styr- och stöddokument samt datasystem och interna processer kopplat till avgifter. Detta för att på ett effektivare sätt säkerställa att den enskilde får korrekt faktura.

Exempel på förändringar i den nya avgiftsmodellen:

  • Abonnemangsavgift för hjälpmedel införs på 80 kronor per månad, samt en hämtningsavgift införs på 300 kronor per tillfälle.
  • Avgift för besök av legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård ändras från ”avgift per besök” till ”avgift för per dag”. Tidigare: 215 kronor per dag. Nu: 172 kr kronor per besök. Max 4 besök av legitimerad personal debiteras per månad.

  • Avgifter för hemtjänstinsatser höjs. Servicetjänster: från 258 till 321 kronor per timme. Omvårdnadsavgifter: från 109 till 257 kronor per timme.

  • Avgifter för kontaktperson och avlösning (anhörigvårdare i ordinärt boende) sänks. Nu införs avgiftsfritt upp till 10 timmar per månad, därefter omvårdnadsavgift per timme.

  • Egenavgift för förbrukningsartiklar på vård- och omsorgsboende slopas. Denna avgift ska istället hanteras genom att sänka minimibeloppet vid avgiftsberäkning, i syfte att säkerställa likabehandling på vård- och omsorgsboende.

  • Avgift för hjälpmedel inom LSS tas bort.

Läs mer om förslaget om förändringar av avgifter inom vård och omsorg:

Tjänsteskrivelse - Förslag på ny avgiftsmodell för vård och omsorgWord
Tjänsteskrivelse bilaga - Ny avgiftsmodell vård och omsorgWord
Tjänsteskrivelse - Avgifter för personer med LSS-insatserWord
Tjänsteskrivelse - Avgifter inom socialpsykiatriWord

Den 8 december tog omsorgsnämnden beslut att föreslå förändringar i kommunens avgiftsmodell. De nya avgifterna föreslås träda i kraft 1 april 2021. Den 8 februari 2021 tar kommunfullmäktige beslut om avgiftsmodellen ska ändras enligt nämndens förslag.

Uppdaterad 2020-12-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga