Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ortsanalys för Dösjebro

Kävlinge kommun har, tillsammans med konsulter, tagit fram en ortsanalys för Dösjebro tätort. Rapporten kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet med Dösjebros utveckling, bland annat i kommunens översiktsplanering.

Målet med ortsanalysen är att förmedla en så rättvisande och lättbegriplig bild av Dösjebro som möjligt. Syftet har varit att undersöka Dösjebros kvaliteter och utvecklingspotential, men också att föra en dialog med de som bor och verkar på orten om hur de ser på dess utveckling.

I arbetet har vi haft ett fortlöpande samtal med föreningar, verksamheter och invånare i Dösjebro. Som komplement till andra underlag - som statistik, kartor och rapporter - har samtalen gett en förståelse för Dösjebro som en plats att arbeta, sova, leka, idrotta och umgås på.

I höstas bjöds byns alla hushåll in till dialogmöte med företrädare från kommunen. Uppskattningsvis deltog omkring 40 procent av hushållen aktivt i dialogprocessen och det var stor samstämmighet i vilka frågor och platser som var viktiga att diskutera. Grönområdena vid Saxån samt butiken och bensinstationen lyftes av många som de största positiva kvaliteterna i byn, medan trafiksäkerheten ansågs vara en av de mest negativa aspekterna. I det stora hela gavs en bild av att många trivs bra i sin by.

Läs hela Ortsanalysen för Dösjebro

Uppdaterad 2019-07-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga