Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gemensamma medborgarlöften för ökad trygghet och minskad brottslighet

Polisen och Kävlinge kommun har för andra året tagit fram gemensamma medborgarlöften och aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Målet är ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. Arbetet fokuserar i stor utsträckning på det som medborgarna uppfattar som lokala problem.

Det här ska vi göra 2018

Lokalpolisområde Kävlinge och Kävlinge kommun kommer samverka för att genomföra nedan angivna löften.

 • Utveckla och utöka grannsamverkanskonceptet genom minst två nya uppstartsmöten. I samband med det ska information kring märk-DNA samt grannsamverkansapplikationer ges. Redan befintliga grannsamverkansföreningar ska också erbjudas ytterligare informationstillfällen.
 • Synlighet/närvaro på strategiska platser och tider. Som hjälp kan polisens husbil samt polisens volontärer användas.
 • Hitta andra aktörer som kan bidra med synlighet och närvaro i brottsutsatta områden. Här avses kommun, företagare samt medborgare.
 • I samverkan utifrån kommunens virtuella trygghetsvandring genomföra minst två uppföljningsvandringar. Underlaget ska vara platser som upplevs som otrygga och där det finns en förbättringspotential.
 • I det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar ska polisen göra minst två besök per månad på kommunens fritidsgårdar för samtal med ungdomar och personal.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans 2018

Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten, öka tryggheten samt att komma närmare medborgarna. I detta medborgarlöfte förenas denna strävan med utgångspunkt i den lokala lägesbilden.

 • Den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
 • Bostadsinbrotten ska inte öka.
 • Fler grannsamverkansområden.
 • Ökad märk-DNA användning.
 • Synligheten och närvaron ska öka på strategiska platser och tider som av medborgarna upplevs som otrygga.
 • Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer. Arbetet för att förebygga en brottslig utveckling ska stärkas.

Läs hela medborgarlöftetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvartalsrapport polisens medborgarlöften kvartal 4 2017

Nu finns också en rapport för det sista kvartalets medborgarlöften förra året sammanfattad. Under årets fjärde kvartal arrangerades bland annat två nya uppstartsmöten gällande grannsamverkan och märkDNA. Två trygghetsskapande insatser genomfördes i form av föredrag för äldre och medverkan på kommunens trygghetsdialog med allmänheten. Under kvartalet genomfördes även två trygghetsvandringar med fokus på trafik.

I kvartalsrapporten finns en summering av medborgarlöftena 2017. Den visar bland annat att den uppleva tryggheten i kommunen som helhet har ökat sedan året före, att antalet bostadsinbrott har minskat med 37 procent jämfört med 2016 samt att medborgarnas oro för bilar som kör för fort är fortsatt hög.

Kvartalsrapport fyra oktober-december 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats

Uppdaterad 2018-02-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER