Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detta behandlades på tekniska nämnden den 1 februari

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde:

Koloniarrenden

Efter en översyn av dagens arrendeavtal beslutade tekniska nämnden att för att uppnå ekonomisk balans justera arrendekostnaden för Östra koloniområdet Kävlinge till 6,70 kr per kvadratmeter 2018. Nya avtal kommer att skickas ut till arrendatorerna under februari månad.

 

Motion om lek- och grillplats i Sandskogen

Christer Andersson (SD) och Lennart Ekström (SD) har lämnat in en motion med önskemål om upprustning av lek- och grillplatsen på Lyckevägen i anslutning till motionsslingan i Lödde sandskog. Tekniska nämnden föreslår att motionen besvaras med följande:

  • Städning av ris och skräp görs
  • Grillplatserna behålls då stockarna inte behöver bytas än och kompletteras med nya grillgaller
  • Gamla bänkar tas bort och ersätts med nya picknickbänkar
  • Regnskydd prioriteras inte i nuläget och finns inte vid någon av våra andra grillplatser

Motionen kommer sedan att tas upp i kommunstyrelsen och slutligt beslutas av kommunfullmäktige


E-förslag om att slopa fyrverkerier vid nyår

Kommunen har fått in ett e-förslag med cirka 140 namnunderskrifter om att slopa fyrverkerier under nyåret. Även år 2015 kom ett motsvarande e-förslag in med 138 namnunderskrifter som då avslogs av tekniska nämnden.

I kommunens gällande ordningsföreskrifter begränsas redan idag användandet av pyroteknik och det har inte framkomit några nya omständigheter eller något påpekande från polis och räddningstjänst om att det är ett problem i Kävlinge kommun. Tekniska nämnden avser därför inte införa en hårdare reglering än dagens och avslår därmed e-förslaget.


Investeringar Gata/Park år 2018

Tekniska nämnden har tilldelats 9 000 000 kr för investeringar inom gator, parker och lekplatser och beslutade att fördela dessa pengar enligt följande:

  • 1 200 000 kr till gårdsgator (Bärnstensvägen och Topasvägen)
  • 2 400 000 kr fördelades till lekplatser och markutrustning, vilket främst kommer användas till ersättning av gungställningar i Kävlinge tätort
  • 1 200 000 kr fördelades till gatubelysning, bland annat förnyelse längs Mårtensgatan
  • 1 000 000 kr tilldelades trygghets- och tillgänglighetsåtgärder. Bland annat kommer åtgärder utifrån trygghetsvandringarna genomföras, till exempel tunnel under Landskronavägen
  • 3 200 000 kr fördelades till allmänna gatu- och broreparationer vilket bland annat innefattar dagvattenåtgärder och broreparationer


Lokala trafikföreskrifter om laddplats

Nu finns det möjlighet att ladda elbilar på allmän platsmark. Tekniska nämnden beslutade att införa lokala trafikföreskrifter om laddplatser på parkeringen som ligger på västra sidan om Högalidsvägen i höjd med Kävlinge station.


Lokala trafikföreskrifter vid Skönadalsskolan i Ålstorp

Tekniska nämnden beslutade efter önskemål från skolrepresentanter att ett område närmast skolan blir en zon där det är förbjudet att stanna och parkera. För skolbussficka togs beslut om ändamålplats för skolbuss.

Uppdaterad 2018-02-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER