Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge tappar i skolrankning

Kävlinge kommun hamnar på plats 88 av Sveriges 290 kommuner på det sammanvägda resultatet i SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) årliga rapport Öppna jämförelser för grundskolan.

− Det är framförallt Meritvärdet som försämrats och som gör att vi sjunker i rankningen. Ser man till kategorierna Andel elever som är behöriga till ett gymnasieprogram och Andel elever som är godkända i alla ämnen så har resultaten inte förändrats drastiskt rent procentuellt. Resultaten på dessa två kategorier har pendlat upp och ner några procentenheter vartannat år sedan 2014. Även meritvärdet för de fristående skolornas resultat har försämrats vilket också påverkar resultatet i sin helhet, säger Camilla Mårtensen, ordförande i bildningsnämnden.    

Om årets resultat

  • Det genomsnittliga meritvärdet går från ett snitt på 241,1 till 232,3. Meritvärdet är den sammanräkning av elevernas slutbetyg i årskurs 9 som ligger till grund för att söka till gymnasiet.
  • Andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram sjunker från 93,9 procent till 89,2 procent.
  • Andelen elever som är godkända i alla ämnen efter årskurs 9 går från 85,7 procent till 81,9 procent.
  • De fristående skolornas meritvärde sjunker från 251,2 till 237,5.

Vad händer nu?

Kävlinge kommun har som mål att vara bland Sveriges bästa skolkommuner. En analys kommer att göras för att få ett tydligt underlag till det fortsatta utvecklingsarbetet.

− Alla lärare kommer även att genomgå kompetensutveckling kring lärandemålen med målet att elever och föräldrar förstår kraven för de olika betygsnivåerna på ett tydligare sätt. Det är en kompetenshöjning som berör alla lärare i grundskolan gällande bedömningsgrunderna, och ses som en fortsättning på skolutvecklingsarbetet inom Framtidens skola, säger Barbro Börjesson, skolchef.

Framtidens skola

Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort en satsning på Framtidens skola, där digitala verktyg och tillsvidareanställda förstelärare har varit två viktiga insatser. Kommunen deltar i flera nationella satsningar så som matematik- och läslyft. Det har också gjorts flera stora investeringar på lärmiljöerna. Alla skolor och förskolor är kvalitetscertifierade enligt kvalitetsverktyget Qualislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med mycket goda resultat.

Om Öppna Jämförelser

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera kommuner att analysera och effektivisera sin verksamhet, lära av varandra samt förbättra kvaliteten.

I Öppna jämförelser grundskola jämförs resultat för elever i årskurs 9 utifrån sex kategorier. Tre kategorier gäller faktiska resultat;

  • Meritvärde
  • Andel elever som är behöriga till ett gymnasieprogram
  • Andel elever som är godkända i alla ämnen.

På varje kategori räknas även ett modellberäknat värde ut. Detta värde tar hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund som variabler och anger vad elevernas resultat förväntas bli.

Fullständig rapport och mer om Öppna jämförelser grundskola 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 2017-12-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER