Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge kommuns befolkningsprognos 2017-2027

Kävlinge växer! Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet invånare i Kävlinge kommun väntas öka. Kommunens vision om att växa till 35 000 invånare år 2025 tycks inte vara alltför långt borta enligt siffrorna i prognosen.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Kävlinge kommun 30 532 invånare. Enligt den senast framtagna befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 34 000 år 2022 och vid utgången av år 2027 pekar prognosen på att folkmängden i Kävlinge kommun kommer uppgå till omkring 38 000 personer. Det är bland annat beroende av utvecklingen inom bostadsbyggande och andra omgivande faktorer som kan vara svåra att beräkna.

Enligt prognosen ökar befolkningen i de allra flesta åldersgrupper, främst i grupperna nyfödda barn, barn i åldern 16-18 år samt unga vuxna mellan 19-24 år. Gruppen 80 år och uppåt väntas också öka.

Det är främst flyttnettot (inflyttade minus utflyttade) som antas generera den större delen av befolkningsökningen, kopplat till att kommunen beräknar få en ökad andel färdigställda bostäder de närmsta åren. Kävlinges tillväxttakt ökar också och beräknas ligga över snittet för riket.

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering. Den ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skola, skolskjuts samt planering av budget och prioriteringar.

Prognosen baseras på den faktiska befolkningen 31 oktober 2017, antaganden om antal färdigställda bostäder inom prognosperioden samt en beräkning av in- och utflyttning till kommunen.

Mer om befolkningsprognosen och annan statistik om kommunen.öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2017-12-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER