Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Revisionen

Protokoll

Rapporter och yttrande

Rapporter och yttranden

Granskning av nämndernas arbete med intern kontroll

RapportPDF


Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av arbete med riktade statsbidrag

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av investeringsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter, KKB Fastigheter AB

RapportPDF


Granskning av elevhälsan

RapportPDF

YttrandePDF

Långsiktig ekonomisk planering

RapportPDF

-

Granskning av hemtjänsten

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av överförmyndarnämnden

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av styrning och kontroll av löneutbetalningsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Uppföljning av 2015 års granskningar

RapportPDF

-

Granskning av VA-underhåll

RapportPDF

YttrandePDF

Bisysslor

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst och resekostnadsersättningar hos KKB Fastigheter AB

RapportPDF

-

Granskning av väg- och grönyteskötsel på entreprenad

RapportPDF


Granskning av resursfördelning till grundskolorna

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av miljötillsyn

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av införandet av dataskyddsförordningen

RapportPDF

YttrandePDF

Uppföljning av 2016 års granskningar

RapportPDF

-

Bygglovsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av barn i behov av särskilt stöd

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av demensvården och vård i livets sista tid

RapportPDF

 -

Granskning av intern kontroll 2012

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av investeringsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder Kävlinge

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av kommunens utvecklingsarbete i grundskolan

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen 2014-01-20

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

RapportPDF

YttrandePDF

Informationsansvaret för ungdomar

RapportPDF

YttrandePDF

IT-revision

RapportPDF

YttrandePDF

Kompetensförsörjning

RapportPDF

YttrandePDF

Systematiskt kvalitetsarbete inom hemvården

RapportPDF

 -

Uppföljning av 2010 och 2011 års granskningar

RapportPDF

 -

Uppföljning av 2012 års granskning

RapportPDF

 -

Vattenförsörjning - underhåll och krisberedskap

RapportPDF

YttrandePDF

Uppföljning av granskningar genomförda år 2009

RapportPDF

 

Upphandling TN Kävlinge

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning och styrning och intern kontroll av det kommunala bolaget KKB Fastigheter AB

RapportPDF

YttrandePDF

Kvalitetsarbete inom LSS

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av externt medfinansierade projekt

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara illa

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av systematisk kvalitetsarbete inom förskolan

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av avtalshantering

RapportPDF

 

Granskning av intern kontroll kopplat till mutor och oegentligheter

RapportPDF

 

Uppföljning av 2013 års granskningar

RapportPDF

 

Årsbokslut 2014

RapportPDF

 

Granskning av skolans värdegrundsarbete och elevernas studiemiljö

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av intern kontroll av IT-säkerhet

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av upphandlingsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av upphandlingsprocessen för KKB Fastigheter AB

RapportPDF


 

Uppdaterad 2018-12-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER